<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="65001"%>
中文 哈文

باس بەت>> الۋان ارنا>>ەرەكشە ونىمدەر

انا ارا شىرىنى

 


   ﺍﻧﺎ ﺍﺭﺍ ﺷﯩﺮﯨﻨﻰ ﺍﺭﺍ ﺷﯩﺮﯨﻨﻰ ﺩﻩﭘﺘﻪ ﺍﺗﺎﻻﺩﻯ، ﻭﻝﯗﺭﻋﺎﺷﻰ ﺍﺭﺍﻧﯩﯔ ءﺗﯩﻞ ﺑﻪﺯﻯ ءﺑﻮﻟﯩﭗ ﺷﯩﻌﺎﺭﻋﺎﻥ ﺯﺍﺕ، ﻗﯩﺸﻘﯩﻞ ءﺗﯩﻞ ﻗﯟﯨﺮﺍﺗﯩﻦ ﺍﺷﺘﻰ ءﺩﺍﻣﻰﺑﻮﻻﺩﻯ، ﺳﻮﯕﻰ ءﺳﺎﻝ ءﺗﺎﺗﺘﻰ ﻛﻪﻟﻪﺩﻯ، ﻭﻧﯩﯔ ﻗﯘﺭﺍﻣﯩﻨﺪﺍ 20 ءﺗﯘﺭﻟﻰ ﺍﻣﻴﯩﻦ ﻗﯩﺸﻘﯩﻠﻰ ﺟﺎﻧﻪ ﻣﻮﻝﯙﻳﺘﺎﻣﯩﻦ، ﻓﻪﺭﻣﻪﻧﺖ، ﻗﺎﻧﺖ ﺗﯘﺭﯨﻨﺪﻩﮔﻰ ﻣﻪﻧﺎﺭﺍﻝ، ﻓﻮﺳﻔﻮﺭ ﻗﯩﺸﻘﯩﻠﻰ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﻰ ﺣﻴﻤﻴﺎﻟﯩﻖﺍﺭﺍﻻﺳﭙﺎ ﺯﺍﺕ ﺑﻮﻻﺩﻯ. ﺳﻮﻧﯩﻤﻪﻥ ﻗﻮﺳﺎ ﺣﻮﺭﻩﻛﺘﯩﻚ ﻗﯘﺭﺍﻣﻰ ﺟﻮﻋﺎﺭﻯ، ﺗﺎﺑﻴﻌﻲ ﺟﻮﻋﺎﺭﻯ ﺩﺍﺭﻩﺟﻪﻟﻰﺣﻮﺭﻩﻛﺘﯩﻚ ﺯﺍﺕ، ﺣﻮﺭﻩﻛﺘﯩﻚ ﺗﻮﻟﯩﻘﺘﺎﻳﺪﻯ، ﺷﻴﭙﺎﻟﻰ ﺍﺯﯨﻘﺘﯩﻖ ﺟﺎﻧﻪ ﻗﯘﻧﺪﻯ ءﺩﺍﺭﻯ.

 

 

ﯨﻠﻪ ﻗﺎﺯﺍﻕ ﺍﯙﺗﻮﻧﻮﻣﻴﺎﻟﻰ ﻭﺑﻠﯩﺴﺘﯩﻖ ﺣﺎﻟﯩﻖ ﯗﻛﯩﻤﻪﺗﻰ ﻛﻪﯕﺴﻪ ﻣﻪﯕﮕﻪﺭﻣﻪﺳﻰ ﯗﻳﯩﻤﺪﺍﺳﺘﯩﺮﻋﺎﻥ
ﯨﻠﻪ ﻗﺎﺯﺍﻕ ﺍﯙﺗﻮﻧﻮﻣﻴﺎﻟﻰ ﻭﺑﻠﯩﺴﺘﯩﻖ ﻩﻟﻪﻛﺘﺮﻭﻧﺪﻯ ﺍﻛﯩﻤﺸﯩﻠﯩﻚ ﯨﺴﺘﻪﺭ ﻛﻪﯕﺴﻪﺳﻰ باسقارادى  [新ICP备05001353号]
ﻩﻟﻪﻛﺘﺮﻭﻧﺪﻯ ﺍﻛﯩﻤﺸﯩﻠﯩﻚ ﯨﺴﺘﻪﺭ ﻛﻪﯕﺴﻪﺳﻰ ﺗﻪﺣﻨﻴﻜﺎﻟﯩﻖ ﺟﺎﻗﺘﺎﻥ ﺟﻪﺗﻪﻛﺸﯩﻠﯩﻚ ﻩﺗﻪﺩﻯ