<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="65001"%>
中文 哈文

باس بەت>> الۋان ارنا>>ەرەكشە ونىمدەر

جابايى قارا ءورىڭ ۋاريناسى

 

 

 


ﺗﺎﺑﻴﻌﻲ ﺗﺎﺯﺍﻗﺎﺭﺍ ﻭﺭﯨﻚ ﺟﺎﻧﻪ ﺗﺎﯞ ﮔﯘﻟﻰ ﺑﺎﻟﯩﻨﺎﻥ ﺍﺭﺍﻻﺳﺘﯩﺮﯨﻠﯩﭗ ﺟﺎﺳﺎﻟﻌﺎﻥ، ﻩﺷﻘﺎﻧﺪﺍﻱ ﺷﯩﺮﯞﺩﯨﯔ ﺍﻟﺪﯨﻦﺍﻻﺗﯩﻦ ﻗﻮﺳﯩﻤﺸﺎ ﺯﺍﺕ ﻗﻮﺳﯩﻠﻤﺎﻋﺎﻥ، ﻗﺎﺭﺍ ﻭﺭﯨﻜﺘﯩﯔ ﻗﯩﺸﻘﯩﻠﺪﯨﻌﻰ، ﺗﺎﺗﺘﯩﻠﯩﮕﻰ، ءﻳﯩﺴﻰ ﺟﺎﻧﻪ ﺑﺎﻟﺪﯨﯔ ءﺗﯩﻞ ﯗﻳﯩﺮﯨﻤﺪﯨﻠﯩﮕﻰ ءﻭﺯ ﻗﺎﻟﭙﯩﻦ ﺳﺎﻗﺘﺎﻋﺎﻥ، ﻗﯘﺭﺍﻣﯩﻨﺪﺍ ﺣﻮﺭﻩﻛﺘﯩﻚ ﺯﺍﺗﺘﺎﺭ ﻣﻮﻝ.

 

 

 

ﯨﻠﻪ ﻗﺎﺯﺍﻕ ﺍﯙﺗﻮﻧﻮﻣﻴﺎﻟﻰ ﻭﺑﻠﯩﺴﺘﯩﻖ ﺣﺎﻟﯩﻖ ﯗﻛﯩﻤﻪﺗﻰ ﻛﻪﯕﺴﻪ ﻣﻪﯕﮕﻪﺭﻣﻪﺳﻰ ﯗﻳﯩﻤﺪﺍﺳﺘﯩﺮﻋﺎﻥ
ﯨﻠﻪ ﻗﺎﺯﺍﻕ ﺍﯙﺗﻮﻧﻮﻣﻴﺎﻟﻰ ﻭﺑﻠﯩﺴﺘﯩﻖ ﻩﻟﻪﻛﺘﺮﻭﻧﺪﻯ ﺍﻛﯩﻤﺸﯩﻠﯩﻚ ﯨﺴﺘﻪﺭ ﻛﻪﯕﺴﻪﺳﻰ باسقارادى  [新ICP备05001353号]
ﻩﻟﻪﻛﺘﺮﻭﻧﺪﻯ ﺍﻛﯩﻤﺸﯩﻠﯩﻚ ﯨﺴﺘﻪﺭ ﻛﻪﯕﺴﻪﺳﻰ ﺗﻪﺣﻨﻴﻜﺎﻟﯩﻖ ﺟﺎﻗﺘﺎﻥ ﺟﻪﺗﻪﻛﺸﯩﻠﯩﻚ ﻩﺗﻪﺩﻯ