<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="65001"%>
中文 哈文

باس بەت>> الۋان ارنا>>ەرەكشە ونىمدەر

قىمىز

 

 


 ﻗﯩﻤﯩﺰ ﺳﻴﺮﻩﻙ ﻛﻪﺯﺩﻩﺳﻪﺗﯩﻦ ﺑﺎﻋﺎﻟﻰ ﺩﺍ ﺟﻮﻋﺎﺭﻯ ﺩﺍﺭﻩﺟﻪﻟﻰ ﺣﻮﺭﻩﻛﺘﯩﻚ قۋاتى جوعارى سۋسىندىق، ءﺑﯩﺮ ﺑﻴﻪﺩﻩﻥ ءﺑﯩﺮ ﻛﯘﻧﺪﻩ 5-3 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﺍﻡ  ﺳﺎﯞﯨﻼﺩﻯ، ﺍﻝ ءﺑﯩﺮ ﺭﻩﺗﺘﻪ ﺗﻪﻙ ءﺑﯩﺮ ﺷﯩﻨﻰ ﻋﺎﻧﺎ ﺷﯩﻌﺎﺩﻯ، ﺳﻮﻧﺪﯨﻘﺘﺎﻥ ﻭﻧﻰ ﺳﻴﺮﻩﻙ ﯗﺷﯩﺮﺍﻳﺘﯩﻦﺑﺎﻋﺎﻟﻰ سۋسىندىق ﺩﻩﻳﻤﯩﺰ. ﻗﯩﻤﯩﺰ ﺗﺎﺑﻴﻌﻲ ﺍﺷﯩﺘﯟ ﺍﺭﻗﯩﻠﻰ ﺟﺎﺳﺎﻻﺩﻯ، ﺳﻮﻧﺪﯨﻘﺘﺎﻥ ﻭﻧﯩﯔ ءﺩﺍﻣﻰ ءﺳﺎﻝ ﻗﯩﺸﻘﯩﻞ، ﺍﺷﺘﻰ ﺍﺭﺍﻗﺘﯩﯔ ءﺩﺍﻣﻰ ﺑﻮﻻﺩﻯ، ﺳﻮﻧﯩﻤﻪﻥ ﻗﻮﺳﺎ ﻭﻧﯩﯔ ﯨﺴﺘﯩﻘﺘﻰ ﻗﺎﻳﺘﺎﺭﯞ، ﺳﺎﺭﺍﻳﺪﻯ ﺍﺷﯟ، ﻗﺎﻧﺪﺍﻋﻰ ﻣﺎﻱ ﻗﯘﺭﺍﻣﯩﻦ ﺗﻮﻣﻪﻧﺪﻩﺗﯟ، ﻗﺎﻥ ﻗﯩﺴﯩﻤﯩﻦ ﺗﻮﻣﻪﻧﺪﻩﺗﯟ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﻰﻛﻪﺭﻩﻣﻪﺕ ﺭﻭﻟﻰ ﺑﻮﻻﺩﻯ.

 

 

 

ﯨﻠﻪ ﻗﺎﺯﺍﻕ ﺍﯙﺗﻮﻧﻮﻣﻴﺎﻟﻰ ﻭﺑﻠﯩﺴﺘﯩﻖ ﺣﺎﻟﯩﻖ ﯗﻛﯩﻤﻪﺗﻰ ﻛﻪﯕﺴﻪ ﻣﻪﯕﮕﻪﺭﻣﻪﺳﻰ ﯗﻳﯩﻤﺪﺍﺳﺘﯩﺮﻋﺎﻥ
ﯨﻠﻪ ﻗﺎﺯﺍﻕ ﺍﯙﺗﻮﻧﻮﻣﻴﺎﻟﻰ ﻭﺑﻠﯩﺴﺘﯩﻖ ﻩﻟﻪﻛﺘﺮﻭﻧﺪﻯ ﺍﻛﯩﻤﺸﯩﻠﯩﻚ ﯨﺴﺘﻪﺭ ﻛﻪﯕﺴﻪﺳﻰ باسقارادى  [新ICP备05001353号]
ﻩﻟﻪﻛﺘﺮﻭﻧﺪﻯ ﺍﻛﯩﻤﺸﯩﻠﯩﻚ ﯨﺴﺘﻪﺭ ﻛﻪﯕﺴﻪﺳﻰ ﺗﻪﺣﻨﻴﻜﺎﻟﯩﻖ ﺟﺎﻗﺘﺎﻥ ﺟﻪﺗﻪﻛﺸﯩﻠﯩﻚ ﻩﺗﻪﺩﻯ