<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="65001"%>
中文 哈文

باس بەت>> الۋان ارنا>>ەرەكشە ونىمدەر

سۇرلەنگەن جىلقى قازىسى

 

 


ﯨﻠﻪﻧﯩﯔ ﺟﻪﺭﻟﯩﻚ ﻩﺭﻩﻛﺸﻪ ءﻭﻧﯩﻤﻰ ﺟﺎﻧﻪ ﻗﺎﺯﺍﻕ ﯗﻟﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﯗﻟﺘﺘﯩﻖ ﺗﺎﻋﺎﻣﻰ، ﺳﯘﺭﻟﻪﻧﮕﻪﻥ ﻗﺎﺯﻯ، ﺳﯘﺭﻟﻪﻧﮕﻪﻥﺟﯩﻠﻘﻰ ﻩﺗﯩﻨﯩﯔ ﻧﻪﺷﻪ ﺟﯘﺯ ﺟﯩﻠﺪﯨﻖ ﺗﺎﺭﻳﺤﻰ ﺑﺎﺭ، ﺳﯘﺭ ءﻳﯩﺴﻰ ﺍﯕﻘﯩﭗ ﺗﯘﺭﺍﺩﻯ، ﺍﺩﺍﻣﺪﻯﻗﯟﺍﺗﺘﺎﻧﺪﯨﺮﯞ ﺭﻭﻟﯩﻨﺎ ﻳﻪ. ﻗﯘﺭﺍﻣﯩﻨﺪﺍ 18 ءﺗﯘﺭﻟﻰ ﺍﻣﻴﯩﻦ ﻗﯩﺸﻘﯩﻠﻰ ﺟﺎﻧﻪ ﻛﺎﻟﺘﺴﻲ، ﺗﻪﻣﯩﺮ، ﺑﻪﻟﻮﻙ ﻣﻮﻟﺸﻪﺭﻯ ﻭﺗﻪ ﻣﻮﻝ، ﻣﺎﻱ ﻗﯘﺭﺍﻣﻰ ﺍﺯ، ﯙﻳﺘﺎﻣﯩﻦﻧﯩﯔ ﻗﯘﺭﺍﻣﻰ ﺟﻮﻋﺎﺭﻯ، ﺣﻮﻟﻪﺳﺘﻪﺭﻳﻦ ﻗﯘﺭﺍﻣﻰ ﺍﺯ، ﺣﻮﺭﻩﻛﺘﯩﻚ ﻗﯘﺭﺍﻣﻰ ﺗﻮﺗﻪﻧﺸﻪ ﻣﻮﻝ ﻛﻮﯕﯩﻠﺪﻩﮔﯩﺪﻩﻱ ﺷﻴﭙﺎﻟﻰ ﺍﺯﯨﻘﺘﯩﻖ، ﺳﻮﻧﺪﺍﻱ-ﺍﻕ ﺩﻭﺱ-ﺟﺎﺭﺍﻧﯩﯖﯩﺰﻋﺎ ﯗﺳﯩﻨﯟﻋﺎ، ﺗﻮﻱ-ﺗﻮﻣﺎﻻﻗﻘﺎ ﯨﺴﺘﻪﺗﯟﮔﻪ، ﺳﺎﻳﺎﺣﺎﺗﻘﺎ ﺍﻟﯩﭗ ﺟﯘﺭﯞﮔﻪﻗﻮﻻﻳﻠﻰ ﻩﯓ ﺗﺎﻣﺎﺷﺎ ءﺩﺍﻣﺪﻯ ﺗﺎﻋﺎﻡ.

 

 

 

ﯨﻠﻪ ﻗﺎﺯﺍﻕ ﺍﯙﺗﻮﻧﻮﻣﻴﺎﻟﻰ ﻭﺑﻠﯩﺴﺘﯩﻖ ﺣﺎﻟﯩﻖ ﯗﻛﯩﻤﻪﺗﻰ ﻛﻪﯕﺴﻪ ﻣﻪﯕﮕﻪﺭﻣﻪﺳﻰ ﯗﻳﯩﻤﺪﺍﺳﺘﯩﺮﻋﺎﻥ
ﯨﻠﻪ ﻗﺎﺯﺍﻕ ﺍﯙﺗﻮﻧﻮﻣﻴﺎﻟﻰ ﻭﺑﻠﯩﺴﺘﯩﻖ ﻩﻟﻪﻛﺘﺮﻭﻧﺪﻯ ﺍﻛﯩﻤﺸﯩﻠﯩﻚ ﯨﺴﺘﻪﺭ ﻛﻪﯕﺴﻪﺳﻰ باسقارادى  [新ICP备05001353号]
ﻩﻟﻪﻛﺘﺮﻭﻧﺪﻯ ﺍﻛﯩﻤﺸﯩﻠﯩﻚ ﯨﺴﺘﻪﺭ ﻛﻪﯕﺴﻪﺳﻰ ﺗﻪﺣﻨﻴﻜﺎﻟﯩﻖ ﺟﺎﻗﺘﺎﻥ ﺟﻪﺗﻪﻛﺸﯩﻠﯩﻚ ﻩﺗﻪﺩﻯ