<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="65001"%>
中文 哈文

باس بەت>>ۇكىمەت ءىسىن جاريا ۇستاۋ>>اقپارات اۋقىمى>>ورتالىقتىڭ ءۇنى

ورتالىق كوميتەتتىڭ 19 – كەزەكتى ەكىنشى رەتكى شارلاپ تەكسەرۋ گرۋپپالارى 26 جەرگىلىكتى ورىن مەن مەكەمەلەردىڭ پارتگرۋپپالارىنا كەدەيلىكتەن ارىلتۋدا قامال الۋ جونىندە ارناۋلى شارلاپ تەكسەرۋ جۇرگىزەدى

     حالىق گازەتى، 9 – قازان، بەيجيڭ (ءتىلشى: جياڭ جيە) پارتيا ورتالىق كوميتەتىنىڭ ماقۇلداۋىمەن، ورتالىق كوميتەتتىڭ 19 – كەزەكتى ەكىنشى رەتكى شارلاپ تەكسەرۋ گرۋپپالارى ىشكى موڭعۇل، جيلين، انحۇي، جياڭشي، حۋبەي، گۋاڭشي، چۇڭچيڭ، يۇننان، شيزاڭ، شانشي، گانسۋ، چيڭحاي، شينجياڭ، مەملەكەتتىك دامۋ جانە رەفورما كوميتەتى، وقۋ – اعارتۋ مينيسترلىگى، حالىق ىستەرى مينيسترلىگى، قازىنا مينيسترلىگى، ەڭبەككۇش بايلىعى جانە قوعامدىق قامتاماسىزداندىرۋ مينيسترلىگى، تۇرعىن ءۇي جانە قالا – اۋىل قۇرىلىسى مينيسترلىگى، قاتىناس – تاسىمال مينيسترلىگى، سۋ يگىلىگى مينيسترلىگى، اۋىل شارۋاشىلىعى جانە اۋىل – قىستاق مينيسترلىگى، مەملەكەتتىك دەنساۋلىق ساقتاۋ جانە سالاماتتىق كوميتەتى، مەملەكەتتىك كەڭەستىڭ كەدەيلەردى سۇيەمەلدەۋ جانە كوركەيتۋگە جەتەكشىلىك ەتۋ گرۋپپاسى كەڭسەسى، جۇڭگو اۋىل شارۋاشىلىعىن دامىتۋ بانكەسى، جۇڭگو اۋىل شارۋاشىلىعى بانكەسى شەكتى جارنا سەرىكتەستىگى سىندى 26 جەرگىلىكتى ورىن مەن مەكەمەلەردىڭ پارتگرۋپپالارىنا كەدەيلىكتەن ارىلتۋدا قامال الۋ جونىندەگى ارناۋلى شارلاپ تەكسەرۋ جۇرگىزەدى. 
  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

 

 

ﯨﻠﻪ ﻗﺎﺯﺍﻕ ﺍﯙﺗﻮﻧﻮﻣﻴﺎﻟﻰ ﻭﺑﻠﯩﺴﺘﯩﻖ ﺣﺎﻟﯩﻖ ﯗﻛﯩﻤﻪﺗﻰ ﻛﻪﯕﺴﻪ ﻣﻪﯕﮕﻪﺭﻣﻪﺳﻰ ﯗﻳﯩﻤﺪﺍﺳﺘﯩﺮﻋﺎﻥ
ﯨﻠﻪ ﻗﺎﺯﺍﻕ ﺍﯙﺗﻮﻧﻮﻣﻴﺎﻟﻰ ﻭﺑﻠﯩﺴﺘﯩﻖ ﻩﻟﻪﻛﺘﺮﻭﻧﺪﻯ ﺍﻛﯩﻤﺸﯩﻠﯩﻚ ﯨﺴﺘﻪﺭ ﻛﻪﯕﺴﻪﺳﻰ باسقارادى  [新ICP备05001353号]
ﻩﻟﻪﻛﺘﺮﻭﻧﺪﻯ ﺍﻛﯩﻤﺸﯩﻠﯩﻚ ﯨﺴﺘﻪﺭ ﻛﻪﯕﺴﻪﺳﻰ ﺗﻪﺣﻨﻴﻜﺎﻟﯩﻖ ﺟﺎﻗﺘﺎﻥ ﺟﻪﺗﻪﻛﺸﯩﻠﯩﻚ ﻩﺗﻪﺩﻯ