<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="65001"%>
中文 哈文

باس بەت>>ىلە كەلبەتى>>سۋرەتتەر سويلەيدى

قازاق ۇلتىنىڭ سالت – ءداستۇر ءان – ءبي تەاترى ــ «اقساي ارمانى» قويىلدى

حالىق تورابى، 21 – تامىز، بەيجيڭ. اقساي قازاق اۆتونوميالى اۋدانى كورمە ورتالىعى، ارتيستەر «اقساي ارمانىن» ورىنداۋدا. 18 – تامىز، قازاق ۇلتىنىڭ سالت – ءداستۇر ءان – ءبي تەاترى ــ «اقساي ارمانى» گانسۋ ولكەسىنىڭ اقساي قازاق اۆتونوميالى اۋدانىنىڭ كورمە ورتالىعىندا قويىلدى.

 كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

 

 

 

ﯨﻠﻪ ﻗﺎﺯﺍﻕ ﺍﯙﺗﻮﻧﻮﻣﻴﺎﻟﻰ ﻭﺑﻠﯩﺴﺘﯩﻖ ﺣﺎﻟﯩﻖ ﯗﻛﯩﻤﻪﺗﻰ ﻛﻪﯕﺴﻪ ﻣﻪﯕﮕﻪﺭﻣﻪﺳﻰ ﯗﻳﯩﻤﺪﺍﺳﺘﯩﺮﻋﺎﻥ
ﯨﻠﻪ ﻗﺎﺯﺍﻕ ﺍﯙﺗﻮﻧﻮﻣﻴﺎﻟﻰ ﻭﺑﻠﯩﺴﺘﯩﻖ ﻩﻟﻪﻛﺘﺮﻭﻧﺪﻯ ﺍﻛﯩﻤﺸﯩﻠﯩﻚ ﯨﺴﺘﻪﺭ ﻛﻪﯕﺴﻪﺳﻰ باسقارادى  [新ICP备05001353号]
ﻩﻟﻪﻛﺘﺮﻭﻧﺪﻯ ﺍﻛﯩﻤﺸﯩﻠﯩﻚ ﯨﺴﺘﻪﺭ ﻛﻪﯕﺴﻪﺳﻰ ﺗﻪﺣﻨﻴﻜﺎﻟﯩﻖ ﺟﺎﻗﺘﺎﻥ ﺟﻪﺗﻪﻛﺸﯩﻠﯩﻚ ﻩﺗﻪﺩﻯ