<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="65001"%>
中文 哈文

باس بەت>>ارناۋلى تاقىرىپ>>ۇعىسۋ، تيىمدىلىك جاساۋ، توعىستىرۋ

كوكتەممەن بىرگە كەلگەن مەيىر

 

 

قايرات اسىم (سولدان ەكىنشى) جاعداي ۇعىسۋدا

    

 اقپاننىڭ اياعىنداعى قۇلجا قالاسى قىتىمىر قىستا قىمتانا جامىلعان اق كورپەسىن انتەك سەتىنەتىپ، التىن كۇن شۋاعىنا ارقاسىن توسەپ، كوگىلدىر كوكتەمدى كۇتىپ الۋدىڭ شۇعىل ازىرلىگىنە كىرىسكەندەي ەدى.

     اۆتونوميالى رايوندىق ادەبيەت - كوركەمونەرشىلەر بىرلەستىگى پارتگرۋپپاسىنىڭ ورىنباسار شۋجيى، بىرلەستىكتىڭ ءتوراعاسى، ايگىلى جازۋشى قايرات اسىم ىلەدە قىزمەت تەكسەرۋ ساپارىندا جۇرگەندە ۋاقىتىنىڭ سونشاما تىعىزدىعىنا قاراماي، ىلە وبلىستىق ادەبيەت - كوركەمونەرشىلەر بىرلەستىگىنەن «ۇعىسۋ، تيىمدىلىك جاساۋ، توعىستىرۋ» قيمىلى بويىنشا قۇلجا قالاسىنىڭ حانبيڭ اۋىلى جاڭامالى قىستاعىنا تۇسكەن قىزمەت اترەتىندەگىلەردەن حال سۇراپ، نەگىزگى ساتى كادرلارىنا كۇش – جىگەر باعىشتادى.

جازۋشى قايرات اسىم اقپاننىڭ 24 - كۇنى تۇسكى دەمالىس ۋاقىتىنان ۇتىمدى پايدالانىپ، حال سۇراۋ بۇيىمدارىن الىپ، جاڭامالى قىستاعىنا كەلگەندە مۇنداعى قىزمەت اترەتىندەگىلەر مەن قىستاق كادرلارى قاباعات قۋاندى. قىستاق پارتيا ياچەيكاسىنىڭ شۋجيى يلشاتتىڭ ەڭسەلى قىستاق عيماراتىنىڭ سالىنۋ جاعدايىنان تارتىپ، جاقىنعى جىلداردان بەرگى پارتيانىڭ شىنايى قامقورلىعىندا قول جەتكىزىلگەن زور ناتيجەلەردى قىسقاشا تانىستىرۋىن جانە ىلە وبلىستىق ادەبيەت - كوركەمونەرشىلەر بىرلەستىگىنىڭ ءتوراعاسى، جاڭامالى قىستاعىندا تۇراتىن قىزمەت اترەتىنىڭ باستىعى باقىت مۇقامەتقان ۇلىنىڭ اترەتتىڭ قىستاققا كەلگەن ءبىر ايعا جۋىق ۋاقىتتان بەرى ورىستەتكەن قىزمەت جاعدايىن تانىستىرۋىن ەستىگەن قايرات اسىم توتەنشە اسەرلەنىپ: «سىزدەر اۆتونوميالى رايوندىق پارتكومنىڭ ءبىر تۇتاس ورنالاستىرۋى بويىنشا نەگىزگى ساتىداعى بۇقاراعا پارتيانىڭ 19 – قۇرىلتايى رۋحىن ۇگىتتەۋ، نەگىزگى ساتىنىڭ ورنىقتىلىعىن قورعاۋ، نەگىزگى ساتى جۇرتشىلىعىنا قىزمەت وتەۋ ءۇشىن وسىندا كەلىپ وتىرسىزدار، سىزدەردىڭ ءوز ابزالدىقتارىڭىزدى تولىق ساۋلەلەندىرىپ، وسىنداعى ءار ۇلت بۇقاراسىن ۇزدىك ادەبيەت - كوركەمونەر تۋىندىلارىمەن سۋسىنداتىپ، ولاردىڭ رۋحاني الەمىن جاڭا ءداۋىر تالابىنا ساي ارلەۋگە بارىنشا كۇش سالۋلارىڭىزدى ءارى وسىنداعى قاراپايىم دا قاجىرلى بۇقارانىڭ تۇرمىسىنا ىشكەرىلەي ارالاسىپ، حالىقتىڭ مۇڭ - مۇقتاجىنا مۇقيات قۇلاق اسىپ، ءار ۇلت بۇقاراسى ءسۇيىپ وقيتىن تاماشا ادەبيەت - كوركەمونەر تۋىندىلارىن جاراتۋلارىڭىزدى شىنايى ءۇمىت ەتەمىن» دەدى. حانزۋشا جانە ۇيعۇرشا قوس تىلدە قاتار قالام تەربەيتىن ايگىلى قالامگەردىڭ ىستىق ىقىلاسقا تولى لەبىزىنەن قىزمەت اترەتىندەگىلەر مەن قىستاق كادرلارى مول شابىت جانە رۋحاني كۇش العاندىقتارىن ءبىلدىرىستى.

                                         

 

 

ﯨﻠﻪ ﻗﺎﺯﺍﻕ ﺍﯙﺗﻮﻧﻮﻣﻴﺎﻟﻰ ﻭﺑﻠﯩﺴﺘﯩﻖ ﺣﺎﻟﯩﻖ ﯗﻛﯩﻤﻪﺗﻰ ﻛﻪﯕﺴﻪ ﻣﻪﯕﮕﻪﺭﻣﻪﺳﻰ ﯗﻳﯩﻤﺪﺍﺳﺘﯩﺮﻋﺎﻥ
ﯨﻠﻪ ﻗﺎﺯﺍﻕ ﺍﯙﺗﻮﻧﻮﻣﻴﺎﻟﻰ ﻭﺑﻠﯩﺴﺘﯩﻖ ﻩﻟﻪﻛﺘﺮﻭﻧﺪﻯ ﺍﻛﯩﻤﺸﯩﻠﯩﻚ ﯨﺴﺘﻪﺭ ﻛﻪﯕﺴﻪﺳﻰ باسقارادى  [新ICP备05001353号]
ﻩﻟﻪﻛﺘﺮﻭﻧﺪﻯ ﺍﻛﯩﻤﺸﯩﻠﯩﻚ ﯨﺴﺘﻪﺭ ﻛﻪﯕﺴﻪﺳﻰ ﺗﻪﺣﻨﻴﻜﺎﻟﯩﻖ ﺟﺎﻗﺘﺎﻥ ﺟﻪﺗﻪﻛﺸﯩﻠﯩﻚ ﻩﺗﻪﺩﻯ