<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="65001"%>
中文 哈文

باس بەت>>ۇكىمەت ءىسىن جاريا ۇستاۋ>>اقپارات اۋقىمى>>ورتالىقتىڭ ءۇنى

مەملەكەتتىك ساياحات مەكەمەسى، مەملەكەتتىك كەڭەستىڭ كەدەيلەردى سۇيەمەلدەۋ كەڭسەسى جوبا باسىپ تاراتتى، اۋىر كەدەي وڭىرلەردىڭ ساياحاتپەن كەدەيلەردى سۇيەمەلدەۋىنە قولداۋ كورسەتىلمەك

  «     جوبادا» بىلاي دەلىندى: اۋىر كەدەي وڭىرلەردە ساياحاتپەن كەدەيلەردى سۇيەمەلدەۋدەگى نىسانالى مىندەت: 2020 – جىلعا بارعاندا «ءۇش رايون، ءۇش وبلىس» سياقتى اۋىر كەدەي وڭىرلەردە ساياحاتپەن كەدەيلەردى سۇيەمەلدەۋ جوسپارىنىڭ دەڭگەيى كورنەكتى جوعارىلاتىلادى، نەگىزدىك قۇرىلعى جانە الەۋمەتتىك قىزمەت وتەۋ قۇرىلعىسى كورنەكتى جاقسارتىلادى، اۋىل – قىستاقتا ساياحاتپەن كەدەيلەردى سۇيەمەلدەۋ، كەدەيلەردى ازايتۋ شاراسى ءتىپتى دە پارمەندى اتقارىلادى، اۋىل – قىستاقتا ساياحاتپەن كەدەيلەردى سۇيەمەلدەۋ دارىندىلارىن تاربيەلەۋ ساپاسى كورنەكتى جوعارىلاتىلادى، ەرەكشەلىككە يە ساياحات ونىمدەرىنىڭ ساپاسى كورنەكتى جوعارىلاتىلادى، اۋىل – قىستاقتىڭ ساياحات ونىمدەرى كەڭ كولەمدە ۇگىتتەلەدى، ساياحاتتىڭ جالپىلىق ونىمدىلىگى ءۇرتىس جوعارىلاتىلادى، ساياحاتپەن كەدەيلەردى سۇيەمەلدەۋ تابىسى ۇزدىكسىز بەكەمدەلەدى، اۋىل – قىستاق ساياحاتىنىڭ «ءۇش رايون، ءۇش وبلىس» سياقتى اۋىر كەدەي وڭىرلەردىڭ ۋاعىندا كەدەيلىكتەن ارىلۋىنداعى باستاماشىلىق، جەبەۋشىلىك رولى ساۋلەلەندىرىلەدى.

  «    جوبادا» بىلاي دەلىندى: ساياحاتپەن كەدەيلەردى سۇيەمەلدەۋ جوسپارى بويىنشا قامال الۋ ينجەنەرياسى، ساياحات نەگىزدىك قۇرىلعىسىنىڭ دارەجەسىن جوعارىلاتۋ ينجەنەرياسى، ساياحاتپەن كەدەيلەردى سۇيەمەلدەۋدە سارا تۋىندى جاراتۋ ينجەنەرياسى، اۋىل – قىستاقتا ساياحاتپەن كەدەيلەردى سۇيەمەلدەۋ دارىندىلارىن تاربيەلەۋ ينجەنەرياسى سياقتى ناقتى شارالارمەن ساياحاتپەن كەدەيلەردى سۇيەمەلدەۋدەگى ءتۇرلى قىزمەتتىڭ تياناقتانىپ، تىڭعىلىقتى ىستەلۋى بار كۇشپەن ىلگەرىلەتىلەدى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

 

 

ﯨﻠﻪ ﻗﺎﺯﺍﻕ ﺍﯙﺗﻮﻧﻮﻣﻴﺎﻟﻰ ﻭﺑﻠﯩﺴﺘﯩﻖ ﺣﺎﻟﯩﻖ ﯗﻛﯩﻤﻪﺗﻰ ﻛﻪﯕﺴﻪ ﻣﻪﯕﮕﻪﺭﻣﻪﺳﻰ ﯗﻳﯩﻤﺪﺍﺳﺘﯩﺮﻋﺎﻥ
ﯨﻠﻪ ﻗﺎﺯﺍﻕ ﺍﯙﺗﻮﻧﻮﻣﻴﺎﻟﻰ ﻭﺑﻠﯩﺴﺘﯩﻖ ﻩﻟﻪﻛﺘﺮﻭﻧﺪﻯ ﺍﻛﯩﻤﺸﯩﻠﯩﻚ ﯨﺴﺘﻪﺭ ﻛﻪﯕﺴﻪﺳﻰ باسقارادى  [新ICP备05001353号]
ﻩﻟﻪﻛﺘﺮﻭﻧﺪﻯ ﺍﻛﯩﻤﺸﯩﻠﯩﻚ ﯨﺴﺘﻪﺭ ﻛﻪﯕﺴﻪﺳﻰ ﺗﻪﺣﻨﻴﻜﺎﻟﯩﻖ ﺟﺎﻗﺘﺎﻥ ﺟﻪﺗﻪﻛﺸﯩﻠﯩﻚ ﻩﺗﻪﺩﻯ