<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="65001"%>
中文 哈文

باس بەت>>ۇكىمەت ءىسىن جاريا ۇستاۋ>>اقپارات اۋقىمى>>حالقارالىق حابار

جاساندى يقۋات وقىتۋشىلاردىڭ ورنىن باسۋى مۇمكىن

ۇلى بريتانياداعى بوككينحام ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ مەڭگەرۋشىسى شيلتون جۋىردا بىلاي دەدى: جاساندى يقۋات ون جىل ىشىندە وقىتۋشىلاردىڭ ورنىن باسىپ ساباق وتەدى. ول كەزدە وقىتۋشى وقىتۋ جابدىعىن ورنالاستىرۋ مەن كلاس ءتارتىبىن ساقتاۋعا جاۋاپتى بولادى. جاساندى يقۋات ءار قانداي ايگىلى وقىتۋشىنىڭ ورنىن باسا الادى. سوندىقتان، وقۋشىلار ءار ۋاقىت ەڭ جاقسى « وقىتۋشىعا » قول جەتكىزە الادى.

شيلتون تاعى بىلاي دەدى: ادامزات قازىرگە دەيىن ءومىر ءسۇرۋ قابىلەتىن ۇيرەنۋ، بىلىمنەن يگىلىكتەنۋ جانە تەحينكا سياقتى ءۇش رەتكى وقۋ – اعارتۋ رەفورماسىن باسىنان وتكەردى. ەندىگى 4 – رەتكى رەفورمادا وقۋشىلار جاساندى يقۋاتتىڭ كومەگىندە وزدىگىنەن ۇيرەنەتىن بولادى.

كەلۋ قاينارى: ىلە كەشى گازەتى

 

 

ﯨﻠﻪ ﻗﺎﺯﺍﻕ ﺍﯙﺗﻮﻧﻮﻣﻴﺎﻟﻰ ﻭﺑﻠﯩﺴﺘﯩﻖ ﺣﺎﻟﯩﻖ ﯗﻛﯩﻤﻪﺗﻰ ﻛﻪﯕﺴﻪ ﻣﻪﯕﮕﻪﺭﻣﻪﺳﻰ ﯗﻳﯩﻤﺪﺍﺳﺘﯩﺮﻋﺎﻥ
ﯨﻠﻪ ﻗﺎﺯﺍﻕ ﺍﯙﺗﻮﻧﻮﻣﻴﺎﻟﻰ ﻭﺑﻠﯩﺴﺘﯩﻖ ﻩﻟﻪﻛﺘﺮﻭﻧﺪﻯ ﺍﻛﯩﻤﺸﯩﻠﯩﻚ ﯨﺴﺘﻪﺭ ﻛﻪﯕﺴﻪﺳﻰ باسقارادى  [新ICP备05001353号]
ﻩﻟﻪﻛﺘﺮﻭﻧﺪﻯ ﺍﻛﯩﻤﺸﯩﻠﯩﻚ ﯨﺴﺘﻪﺭ ﻛﻪﯕﺴﻪﺳﻰ ﺗﻪﺣﻨﻴﻜﺎﻟﯩﻖ ﺟﺎﻗﺘﺎﻥ ﺟﻪﺗﻪﻛﺸﯩﻠﯩﻚ ﻩﺗﻪﺩﻯ