<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="65001"%>
中文 哈文

باس بەت>>ىلە كەلبەتى>>سۋرەتتەر سويلەيدى

ورىك اعاشى گۇلدەدى

حالىق تورابى، 17 – ءساۋىر، بەيجيڭ. سۋرەتتە: 16 – ءساۋىر، ساياحاتشىلار كۇنەس اۋدانى تۇرعىن ورىك اعاشى سايىنداعى گۇلدەگەن ورىك اعاشىن تاماشالاۋدا. كۇنەس اۋدانى تۇرعىن جابايى ورىك سايىنداعى ورىك اعاشتارى ءساۋىر ايىنىڭ ورتاسىنان باستاپ قۇلپىرا گۇل اشادى، وتىز مىڭعا تارتا ورىك اعاشىنىڭ قۇلپىرا اشىلعان گۇلدەرى ساياحاتشىلاردى وزىنە باۋرايدى.

كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

 

 

ﯨﻠﻪ ﻗﺎﺯﺍﻕ ﺍﯙﺗﻮﻧﻮﻣﻴﺎﻟﻰ ﻭﺑﻠﯩﺴﺘﯩﻖ ﺣﺎﻟﯩﻖ ﯗﻛﯩﻤﻪﺗﻰ ﻛﻪﯕﺴﻪ ﻣﻪﯕﮕﻪﺭﻣﻪﺳﻰ ﯗﻳﯩﻤﺪﺍﺳﺘﯩﺮﻋﺎﻥ
ﯨﻠﻪ ﻗﺎﺯﺍﻕ ﺍﯙﺗﻮﻧﻮﻣﻴﺎﻟﻰ ﻭﺑﻠﯩﺴﺘﯩﻖ ﻩﻟﻪﻛﺘﺮﻭﻧﺪﻯ ﺍﻛﯩﻤﺸﯩﻠﯩﻚ ﯨﺴﺘﻪﺭ ﻛﻪﯕﺴﻪﺳﻰ باسقارادى  [新ICP备05001353号]
ﻩﻟﻪﻛﺘﺮﻭﻧﺪﻯ ﺍﻛﯩﻤﺸﯩﻠﯩﻚ ﯨﺴﺘﻪﺭ ﻛﻪﯕﺴﻪﺳﻰ ﺗﻪﺣﻨﻴﻜﺎﻟﯩﻖ ﺟﺎﻗﺘﺎﻥ ﺟﻪﺗﻪﻛﺸﯩﻠﯩﻚ ﻩﺗﻪﺩﻯ