<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="65001"%>
中文 哈文

باس بەت>>اۋىل شارۋاشىلىعىنا قىزمەت وتەۋ>>وقۋ-اعارتۋ

ج ك پ ورتالىق كوميتەتى كەڭسەسى، مەملەكەتتىك كەڭەس كەڭسەسى «پىكىر» باسىپ تاراتىپ، جوعارى مەكتەپ بىتىرگەن ستۋدەنتتەردىڭ نەگىزگى ساتىعا بارىپ قىزمەت ىستەۋىنە ىشكەرىلەي جەتەكشىلىك ەتىپ، شابىت بەردى

ج ك پ ورتالىق كوميتەتى كەڭسەسى، مەملەكەتتىك كەڭەس كەڭسەسى تاياۋدا «جوعارى مەكتەپ بىتىرگەن ستۋدەنتتەردىڭ نەگىزگى ساتىعا بارىپ قىزمەت ىستەۋىنە ىشكەرىلەي جەتەكشىلىك ەتىپ، شابىت بەرۋ جونىندەگى پىكىردى» باسىپ تاراتتى ءارى حابارلاندىرۋ شىعارىپ، وڭىرلەردەن، تاراۋلاردان ءىس جۇزىندىك جاعدايعا ۇشتاستىرىپ، مۇقيات دايەكتى تياناقتاندىرۋدى تالاپ ەتتى.

ءبىرىنشى، جالپىلىق تالاپ

 (1) جەتەكشى يدەيا. پارتيا 18 – قۇرىلتايى مەن پارتيا 18 – كەزەكتى ورتالىق كوميتەتى ءۇشىنشى، ءتورتىنشى، بەسىنشى، التىنشى جالپى ماجىلىستەرىنىڭ رۋحىن جاپپاي دايەكتىلەندىرىپ، باس شۋجي شي جينپيڭنىڭ جەلىلەس ماڭىزدى سوزدەرىنىڭ رۋحىن جانە ەل باسقارۋداعى جاڭا تانىم، جاڭا يدەيا، جاڭا ستراتەگياسىن ىشكەرىلەي دايەكتىلەندىرىپ، پارتيا ورتالىق كوميتەتىنىڭ، مەملەكەتتىك كەڭەستىڭ شەشىم، ورنالاستىرۋلارىن مۇقيات تياناقتاندىرىپ، «بەستى ءبىر تۇلعالاندىرۋ» جالپىلىق ورنالاستىرۋى مەن «ءتورتتى جاپپاي ورىنداۋ» ستراتەگيالىق ورنالاستىرۋىن ءبىر تۇتاس جوسپارلاپ ىلگەرىلەتۋدى تىعىز توڭىرەكتەپ، جاڭا دامۋ تانىمىن بەرىك ورناتىپ، مەملەكەتتى دارىندىلارمەن قۇدىرەتتەندىرۋ ستراتەگياسى مەن كاسىپتەندىرۋدى الدىڭعى ورىنعا قويۋ ستراتەگياسىن ىشكەرىلەي اتقارىپ، سوتسياليستىك وزەكتى قۇن كوزقاراسىن جەتىلدىرۋدى جانە امالياتتا ايگىلەۋدى جەتەكشى، نەگىزگى ساتىنىڭ دامۋىنا قىزمەت وتەۋدى نىسانا، جوعارى مەكتەپ بىتىرگەن ستۋدەنتتەردىڭ رولىن اناعۇرلىم ويداعىداي ساۋلەلەندىرۋدى وزەك ەتىپ، تۇزىلىستە، مەحانيزمدە ىشكەرىلەي جاڭالىق جاراتىپ، ساياسات – شارالاردى، قىزمەت وتەۋ جۇيەسىن كەمەلدەندىرىپ، جوعارى مەكتەپ بىتىرگەن ستۋدەنتتەردىڭ نەگىزگى ساتىعا بارىپ قىزمەت ىستەۋىنە جەتەكشىلىك ەتىپ، شابىت بەرۋدەگى ءونىمدى مەحانيزمدى جەدەل ورناتىپ، نەگىزگى ساتىعا تۇسۋگە، وندا تياناقتاپ تۇرۋعا، جاقسى ىستەۋگە، جوتكەلە الۋعا كەپىلدىك ەتۋ كەرەك.

كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

 

 

ﯨﻠﻪ ﻗﺎﺯﺍﻕ ﺍﯙﺗﻮﻧﻮﻣﻴﺎﻟﻰ ﻭﺑﻠﯩﺴﺘﯩﻖ ﺣﺎﻟﯩﻖ ﯗﻛﯩﻤﻪﺗﻰ ﻛﻪﯕﺴﻪ ﻣﻪﯕﮕﻪﺭﻣﻪﺳﻰ ﯗﻳﯩﻤﺪﺍﺳﺘﯩﺮﻋﺎﻥ
ﯨﻠﻪ ﻗﺎﺯﺍﻕ ﺍﯙﺗﻮﻧﻮﻣﻴﺎﻟﻰ ﻭﺑﻠﯩﺴﺘﯩﻖ ﻩﻟﻪﻛﺘﺮﻭﻧﺪﻯ ﺍﻛﯩﻤﺸﯩﻠﯩﻚ ﯨﺴﺘﻪﺭ ﻛﻪﯕﺴﻪﺳﻰ باسقارادى  [新ICP备05001353号]
ﻩﻟﻪﻛﺘﺮﻭﻧﺪﻯ ﺍﻛﯩﻤﺸﯩﻠﯩﻚ ﯨﺴﺘﻪﺭ ﻛﻪﯕﺴﻪﺳﻰ ﺗﻪﺣﻨﻴﻜﺎﻟﯩﻖ ﺟﺎﻗﺘﺎﻥ ﺟﻪﺗﻪﻛﺸﯩﻠﯩﻚ ﻩﺗﻪﺩﻯ