<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="65001"%>
中文 哈文

باس بەت>>ۇكىمەت ءىسىن جاريا ۇستاۋ>>زاڭ- بەلگىلەمە جانە قۇجات>>ۇكىمەت قۇجاتى

2015-جىلى وبلىسقا توتە قاراستى ورىنداردا ەگىنجاي سۋ يگىلىگى نەگىزگى قۇرىلىسىنىڭ «تيانشان ساۋىتى» باسەكەسىندە سيلىققا يە بولعان اۋدان، قالالار جونىندەگى حابارلاندىرۋ

ءى و حالىق ۇكىمەتى كەڭسە مەڭگەرمەسىنەن [2016] 4- ءنومىرلى

اۆتونوميالى وبلىسقا توتە قاراستى اۋداندىق، قالالىق حالىق ۇكىمەتتەرىنە، اۆتونوميالى وبلىستىق حالىق ۇكىمەتىنىڭ تاراۋلارىنا:

2015-جىلى، اۆتونوميالى وبلىسقا توتە قاراستى اۋدان، قالالار، قاتىستى تاراۋلار ورتالىق پەن اۆتونوميالى رايوننىڭ سۋ يگىلىگى رەفورماسىن دامتۋدى جەدەلدەتۋ جالپى تالابىنا بويىنشا، اۆتونوميالى وبلىستىق پارتكومنىڭ، اۆتونوميالى وبلىستىق ۇكىمەتتىڭ سۋ يگىلىگى ىستەرىن دامىتۋ جونىندەگى ءتۇرلى قىزمەت ورنالاستىرۋلارىن مۇقيات دايەكتى تياناقتاندىرىپ، اۋىل شارۋاشىلىعىنىڭ جالپىلىق ءوندىرىس قۋاتىن جوعارىلاتۋدى توڭرەكتەپ، ەگىنشىلەردىڭ كىرىسىن ارتتىرىپ، سۋ يگىلىگى وندىرىس حاۋىپسىزدىگىن باقىلاپ باسقارۋدى كۇشەيتىپ، سۋ قاينارىن قاتاڭ باسقارۋ ءتۇزىمى مەن سۋ ىستەتۋ جالپى مولشەرىن تىزگىندەۋ نورماسىن باسقارۋ ءتۇزىمىن اتقارىپ، سوتسيالىستىك جاڭاشا اۋىل قىستاق قۇرىلىسىن جەبەپ، ەگىنجاي سۋ يگىلىگى نەگىزگى قۇرىلىسىن نەگىز ەتكەن «تيانشان ساۋىتى» باسەكەسى قيمىلىن كەڭ كولەمدە ىشكەرىلەي ورىستەتىپ، كورنەكتى ونىمگە قول جەتكىزدى.

وزاتتاردى ماداقتاۋ ءۇشىن، اۆتونوميالى وبلىستىق حالىق ۇكىمەتى 2015- جىلعى ەگىنجاي سۋ يگىلىگى نەگىزگى قۇرىلىسى «تيانشان ساۋىتى» باسەكەسىن باعالاۋ قيمىلىندا ناتيجەسى كورنەكتى بولعان 3 اۋدان، قالانى ماداقتاۋدى ۇيعاردى. 2015- جىلى وبلىسقا توتە قاراستى ورىنداردا ەگىنجاي سۋ يگىلىگى نەگىزگى قۇرىلىسىنىڭ «تيانشان ساۋىتى» باسەكەسىندە سيلىققا يە بولعان وزات اۋدان، قالالار جەكە-جەكە: كۇنەس اۋدانى، توعىزتوراۋ اۋدانى، قۇلجا قالاسى.

ماداقتالعان اۋدان، قالالار ناتيجەنى ساۋلەلەندىرىپ، كۇش ۇستىنە كۇش قوسىپ، اۆتونوميالى وبلىسىمىزدىڭ ەگىنجاي سۋ يگىلىگى نەگىزگى قۇرىلىسىندا جالعاستى تىڭ ۇلەستەر قوسۋىن ءۇمىت ەتەمىز؛ باسقا اۋدان، قالالار سيلىققا يە بولعان اۋدان، قالالاردان ۇيرەنىپ، تاجىريبەنى ۇزدىكسىز قورتىندىلاپ، ءورىس اشا العا ۇمتىلىپ، شىنايى ۇستاپ، ناقتى ىستەپ، ەگىنجاي سۋ يگىلىگى نەگىزگى قۇرىلىسى مەن باسقارىۋ ورەسىن جاپپاي جوعارىلاتىپ، وبلىسقا توتە قاراستى ورىنداردىڭ وسىزامانعى اۋىل شارۋاشىلىعىن دامتۋدى قۇلشىنا ىلگەرىلەتۋ كەرەك.

 

 

 

ﯨﻠﻪ ﻗﺎﺯﺍﻕ ﺍﯙﺗﻮﻧﻮﻣﻴﺎﻟﻰ ﻭﺑﻠﯩﺴﺘﯩﻖ ﺣﺎﻟﯩﻖ ﯗﻛﯩﻤﻪﺗﻰ ﻛﻪﯕﺴﻪ ﻣﻪﯕﮕﻪﺭﻣﻪﺳﻰ ﯗﻳﯩﻤﺪﺍﺳﺘﯩﺮﻋﺎﻥ
ﯨﻠﻪ ﻗﺎﺯﺍﻕ ﺍﯙﺗﻮﻧﻮﻣﻴﺎﻟﻰ ﻭﺑﻠﯩﺴﺘﯩﻖ ﻩﻟﻪﻛﺘﺮﻭﻧﺪﻯ ﺍﻛﯩﻤﺸﯩﻠﯩﻚ ﯨﺴﺘﻪﺭ ﻛﻪﯕﺴﻪﺳﻰ باسقارادى  [新ICP备05001353号]
ﻩﻟﻪﻛﺘﺮﻭﻧﺪﻯ ﺍﻛﯩﻤﺸﯩﻠﯩﻚ ﯨﺴﺘﻪﺭ ﻛﻪﯕﺴﻪﺳﻰ ﺗﻪﺣﻨﻴﻜﺎﻟﯩﻖ ﺟﺎﻗﺘﺎﻥ ﺟﻪﺗﻪﻛﺸﯩﻠﯩﻚ ﻩﺗﻪﺩﻯ