<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="65001"%>
中文 哈文

باس بەت>>اۋىل شارۋاشىلىعىنا قىزمەت وتەۋ>>دەنساۋلىق ساقتاۋ

ۋقالاۋ _ دەنساۋلىقتى كۇتىمدەۋدىڭ تاماشا ءتاسىلى

جۇڭگوشا شيپاگەرلىك تاسىلىمەن دەنساۋلىقتى كۇتىمدەۋ بارعان سايىن ادامداردىڭ قىزۋ قارسى الۋىنا يە بولۋدا. قاراپايىم ۋقالاۋ مەن ىسقىلاۋ ءادىسى دەنەنى قۋاتتاندىرىپ، قارتايۋدان ساقتاپ، اۋرۋدان ايىقتىرادى. مۇندا دەنەنىڭ 8 ءبولىمىن ۇنەمى ۋقالاۋعا كوڭىل ءبولۋ كەرەك.

شەكەنى ۋقالاۋ. وڭدى – سولدى الما – كەزەك شەكەنى استى – ۇستىنە قاراي 50 رەت ۋقالاۋ. شەكەنى ۇنەمى وسىلاي ۋقالاعاندا ۇلكەن ميدى سەرگىتىپ قالماستان، ءاجىمنىڭ تۇسۋىن باياۋلاتادى.

قۇلاقتى ۋقالاۋ. ەكى الاقانمەن قۇلاقتى ارلى – بەرلى 50 رەت ۋقالاۋ. وسىلايشا قۇلاقتاعى ۇياشىقتاردى تىتىركەندىرۋ ارقىلى تۇتاس دەنەنىڭ اقاۋسىزدىعىن ساقتاۋعا، سونىمەن بىرگە ەستۋ قۋاتتى ارتتىرۋعا بولادى.

مۇرىندى ۋقالاۋ. ەكى سۇق ساۋساقتى مۇرىن قىرىنىڭ ەكى جاعىنا قويىپ ۋقالاۋ. مۇرىندى وسىلايشا ۇنەمى ۋقالاعاندا مۇرىن قۋىسىنىڭ ىركىلىسسىزدىگىن ساقتاۋمەن بىرگە، مۇرىن قابىنۋدان ساقتانۋعا بولادى.

قولدى ۋقالاۋ. الدىمەن ەكى قول سىرتىن بەتتەستىرىپ، 50 رەت ۋقالاۋ، ونان سوڭ الاقاندى بەتتەستىرىپ 50 رەت ۋقالاۋ. قولدى ۇنەمى وسىلاي ۋقالاعاندا ۇلكەن ميدىڭ جانە تۇتاس دەنەنىڭ قوزۋ جۇيەسىن جەدەلدەتىپ، قولدىڭ يكەمدىلىگىن، مايىسقاقتىعىن، سۋىققا توزىمدىلىگىن ارتتىرۋمەن بىرگە، قولدىڭ قارتايۋىن باياۋلاتادى.

كوكىرەكتى ۋقالاۋ. الدىمەن سول قولمەن، ونان سوڭ وڭ قولمەن ەكى مىقىن ورتاسىنان «ايىرشىق بەز» جۇيكەسىنە قاراي 50 رەت ۋقالاۋ. ۇنەمى كوكىرەكتى ۋقالاۋ ارقىلى جۇرەكتى تىنىشتاندىرۋعا بولادى.

قۇرساقتى ۋقالاۋ. الدىمەن سول قولمەن، ونان سوڭ وڭ قولمەن ساعات سترەلكاسى بويىنشا 50 رەت، ونان سوڭ ساعات سترەلكاسىنا قارسى 50 رەت ۋقالاۋ. وسىلاي ىستەۋ ارقىلى اس قورىتۋدى جەدەلدەتىپ، تاماقتىڭ اسقازاندا تۇرىپ قالۋىنان جانە ءىش قاتۋدان ساقتانۋعا بولادى.

بەلدى ۋقالاۋ. وڭ – سول الاقانمەن بەلدى 50 رەت ۋقالاۋ. بۇل بۇيرەكتى قۋاتتاندىرىپ، بەلدى بەكەمدەيدى جانە جىگەردى ارتتىرادى.

اياقتى ۋقالاۋ. الدىمەن سول قولمەن وڭ اياقتىڭ تابانىن 50 رەت، ونان سوڭ وڭ قولمەن سول اياقتىڭ تابانىن 50 رەت ۋقالاۋ. اياق ادامنىڭ "ەكىنشى جۇرەگى". بۇلاي ىستەگەندە دەنەنىڭ قان اينالىسىن تەزدەتىپ، ىشكى سەكراتسيا قىزمەتىن، دەنەنىڭ قارسىلىق قۋاتىن، اياقتىڭ سۋىققا توزىمدىلىگىن ارتتىرادى.

ەسكەرەتىن ءبىر ءجايت، قولدى، شەكەنى، قۇلاقتى ۋقالاعاندا قولدى ونشا باتىرماي، مۇرىندى، كوكىرەكتى، قۇرساقتى، بەلدى جانە اياقتى ۋقالاعاندا قولدى ۇيلەسىمدى تۇردە باتىرۋ كەرەك.

كەلۋ قاينارى: ىلە گازەتى

 

 

 

ﯨﻠﻪ ﻗﺎﺯﺍﻕ ﺍﯙﺗﻮﻧﻮﻣﻴﺎﻟﻰ ﻭﺑﻠﯩﺴﺘﯩﻖ ﺣﺎﻟﯩﻖ ﯗﻛﯩﻤﻪﺗﻰ ﻛﻪﯕﺴﻪ ﻣﻪﯕﮕﻪﺭﻣﻪﺳﻰ ﯗﻳﯩﻤﺪﺍﺳﺘﯩﺮﻋﺎﻥ
ﯨﻠﻪ ﻗﺎﺯﺍﻕ ﺍﯙﺗﻮﻧﻮﻣﻴﺎﻟﻰ ﻭﺑﻠﯩﺴﺘﯩﻖ ﻩﻟﻪﻛﺘﺮﻭﻧﺪﻯ ﺍﻛﯩﻤﺸﯩﻠﯩﻚ ﯨﺴﺘﻪﺭ ﻛﻪﯕﺴﻪﺳﻰ باسقارادى  [新ICP备05001353号]
ﻩﻟﻪﻛﺘﺮﻭﻧﺪﻯ ﺍﻛﯩﻤﺸﯩﻠﯩﻚ ﯨﺴﺘﻪﺭ ﻛﻪﯕﺴﻪﺳﻰ ﺗﻪﺣﻨﻴﻜﺎﻟﯩﻖ ﺟﺎﻗﺘﺎﻥ ﺟﻪﺗﻪﻛﺸﯩﻠﯩﻚ ﻩﺗﻪﺩﻯ