<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="65001"%>
中文 哈文

باس بەت>>اۋىل شارۋاشىلىعىنا قىزمەت وتەۋ>>دەنساۋلىق ساقتاۋ

كورۋ قۋاتى جانە كوزىلدىرىك

ماماندار بىلاي دەدى:«كوز نۇرىن جيا المايتىن بالالار اۋرۋىن ەمدەتكەننەن كەيىن، كوزىلدىرىك تاقپايتىن بولسا زاتتاردى انىق اجىراتا المايدى. كورۋ قۋاتى ءبىر مەزگىل قالىپتى بولعانىمەن كوبىندە كوزىلدىرىك تاقپاسا كەرىسىنشە، زاتتاردى پارىقتاۋ قۋاتىنا ىقپال جاسايدى. سوندىقتان بالالار كوزىلدىرىكتى اسىعىپ الىپ تاستاماۋى كەرەك. كوز شارشاۋ سەبەبىنەن جاقىندى كورە الماۋدىڭ ءتىپتى دە اسقىنىپ كەتۋىنىڭ الدىن الماسا بولمايدى.

ماماندار جانە بىلاي دەدى:«بالالارداعى كورۋ قۋاتىنىڭ السىرەۋىن ەمدەگەندە، ولارعا كوزىلدىرىك تاعۋعا كەڭەس بەرۋ شارت. ويتكەنى، كوزىلدىرىك تاعۋ كوزى ءالسىز بالالاردىڭ كورۋ قۋاتىنىڭ قالپىنا كەلۋىنە پايدالى. سوندىقتان بالالار كوزىلدىرىكتى اسىعىپ الىپ تاستاماۋى كەرەك».

اۋدارعان ءباديعا ءابدىرازاق قىزى

كەلۋ قاينارى: ىلە كەشى گازەتى

 

 

ﯨﻠﻪ ﻗﺎﺯﺍﻕ ﺍﯙﺗﻮﻧﻮﻣﻴﺎﻟﻰ ﻭﺑﻠﯩﺴﺘﯩﻖ ﺣﺎﻟﯩﻖ ﯗﻛﯩﻤﻪﺗﻰ ﻛﻪﯕﺴﻪ ﻣﻪﯕﮕﻪﺭﻣﻪﺳﻰ ﯗﻳﯩﻤﺪﺍﺳﺘﯩﺮﻋﺎﻥ
ﯨﻠﻪ ﻗﺎﺯﺍﻕ ﺍﯙﺗﻮﻧﻮﻣﻴﺎﻟﻰ ﻭﺑﻠﯩﺴﺘﯩﻖ ﻩﻟﻪﻛﺘﺮﻭﻧﺪﻯ ﺍﻛﯩﻤﺸﯩﻠﯩﻚ ﯨﺴﺘﻪﺭ ﻛﻪﯕﺴﻪﺳﻰ باسقارادى  [新ICP备05001353号]
ﻩﻟﻪﻛﺘﺮﻭﻧﺪﻯ ﺍﻛﯩﻤﺸﯩﻠﯩﻚ ﯨﺴﺘﻪﺭ ﻛﻪﯕﺴﻪﺳﻰ ﺗﻪﺣﻨﻴﻜﺎﻟﯩﻖ ﺟﺎﻗﺘﺎﻥ ﺟﻪﺗﻪﻛﺸﯩﻠﯩﻚ ﻩﺗﻪﺩﻯ