<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="65001"%>
中文 哈文

باس بەت>>ۇكىمەت ءىسىن جاريا ۇستاۋ>>زاڭ- بەلگىلەمە جانە قۇجات>>ۇكىمەت قۇجاتى

تاس جولعا پايدالاناتىن جەرلەر مەن تاس جولدىڭ ەكى جاعالاۋىنداعى قۇرىلىس سالۋ تىزگىندەلەتىن رايونداردى باسقارۋدى اناعۇرلىم كۇشەيتۋ جونىندەگى ۇقتىرۋ

ءى و حالىق ۇكىمەتى كەڭسە مەڭگەرمەسىنەن [2015] 35- ءنومىرلى

اۆتونوميالى وبلىسقا توتە قاراستى اۋداندىق، قالالىق حالىق ۇكىمەتتەرىنە، اۆتونوميالى وبلىستىق حالىق ۇكىمەتىنىڭ قاتىستى تاراۋلارىنا، توتە قاراستى قۇرىلىمدارىنا، دۋلات وتكەلىن باسقارۋ كوميتەتىنە:

تاس جول قاتىناس قۇرىلىسىنىڭ ۇزدىكسىز جەدەلدەۋىنە ىلەسە، اۆتونوميالى وبلىستاعى تاس جولداردىڭ دارەجەسى مەن ورەسى كورنەكتى جوعارىلادى، الايدا، تاس جولعا پايدالاناتىن جەرلەر مەن تاس جولدىڭ ەكى جاعالاۋىنداعى قۇرىلىس سالۋ تىزگىندەلەتىن رايون ىشىندەگى زاڭسىز سالىنعان قۇرىلىستار، تاس جولعا ساياتىن قۇرىلىس نىساندارى بەكتىلمەي الدىن - الا سالۋ، تاس جول ورتاسىنىڭ كۇردەلى بولۋى سياقتى ماسەلەلەر كۇن سايىن كورنەكتىلەنىپ، ىلە وبلىسىنا توتە قاراستى ورىنداردىڭ تاس جول قاتىناس حاۋىپسىزدىگى مەن تاس جولدىڭ بەت - بەينەسىنە اۋىر دارەجەدە ىقپال جاساپ وتىر.

اۆتونوميالى وبلىسىمىز شەكاراسى ىشىندەگى تاس جول قاتىناسىنىڭ حاۋىپسىز ىركىلىسسىزدىگىنە كەپىلدىك ەتىپ، مەملەكەت بويىنشا تاس جول لەنيالارىن 5 جىلدا ءبىر رەت تەكسەرىپ وتكىزىپ الۋ قىزمەتىن قارسى الۋ ءۇشىن، «جۇڭحۋا حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ تاس جول زاڭى»، «تاس جول حاۋىپسىزدىگىن قورعاۋ ەرەجەسى»، «شينجياڭ ۇيعۇر اۆتونوميالى رايوننىڭ <جۇڭحۋا حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ تاس جول زاڭىن> اتقارۋ ءادىسى» سياقتى قاتىستى زاڭ- ەرەجەلەرگە ساي، وبلىسقا توتە قاراستى ورىنداردىڭ ىسجۇزىندىگىنە بىرلەستىرىپ، تاس جولعا پايدالاناتىن جەرلەر مەن تاس جولدىڭ ەكى جاعالاۋىنداعى قۇرىلىس سالۋ تىزگىندەلەتىن رايونداردى باسقارۋ قىزمەتىن اناعۇرلىم كۇشەيتۋدى تومەندەگىدەي ۇقتىرامىز:

1. اۋدان، قالالار قالا - قالاشىق، اۋىل - قىستاقتاردىڭ جوباسىن جاساۋدا جانە قۇرىلىس نىساندارىن تەكسەرىپ بەكىتۋدە (جەكەلەردىڭ ءۇي سالۋ مەن ۋاقىتتىق قۇرىلىس سالۋدى قامتيدى)، جەردى قايتارىپ الۋدا، جوبالاۋ رۇقسات كۋالىگى مەن قۇرىلىس سالۋ رۇقسات كۋالىگىن بەرۋدە، سونداي - اق، اۋىل، قالاشىق، قىستاق، مەكتەپ جانە زات جەتكىزۋ جونەلتۋ ورنى، ساۋدا توراپتارى، اۋىل شارۋاشىلىق ساۋدا - ساتتىق بازارلارى سياقتى الەۋمەتتىك ورىنداردى جاڭادان سالعان كەزدە، تاس جولدىڭ ەكى جاعالاۋىنداعى قۇرىلىس سالۋ تىزگىندەلەتىن رايوندارعا ساياتىن بولسا، قۇرىلىس سالۋشى ورىندار الدىن - الا تاس جول ىستەرىن باسقاراتىن سايكەستى قاتىناس تاراۋلارىنىڭ پىكىرىن الۋلارى قاجەت.

2. تاس جول ىستەرىن باسقارۋ تاراۋلارى تۇرعىن ءۇي جانە قالا قۇرىلىس، جوبالاۋ، مەملەكەت جەر بايلىعىن باسقارۋ  تاراۋلارىنا تاس جولدىڭ ەكى جاعالاۋىنداعى قۇرىلىس سالۋ تىزگىندەلەتىن رايونداردىڭ قاريتاسىن دەركەزىندە قامداۋ ءتيىس. تۇرعىن ءۇي جانە قالا قۇرىلىس، جوبالاۋ، مەملەكەت جەر بايلىعىن باسقارۋ تاراۋلارى تاس جولدىڭ ەكى جاعالاۋىنداعى قۇرىلىس سالۋ تىزگىندەلەتىن رايونداردىڭ ماڭىنداعى قۇرىلىس سالۋعا پايدالاناتىن جەرلەردىڭ راسىمياتىن تەكسەرىپ بەكىتكەندە، قۇرىلىس سالىناتىن ورىن مەن تاس جولعا پايدالاناتىن جەردىڭ اينالاسىنداعى تىزگىندەلەتىن جەردىڭ ارالىعىن ەسكەرتۋى ءتيىس ءارى تاس جول ىستەرىن باسقارۋ تاراۋلارىمەن بىرلىكتە ناق مايدانعا بارىپ قىزىل سىزىقتى بەلگىلەۋ، قول قويىپ تاڭبا باسلعاننان كەيىن، قۇرىلىس سالۋ راسىمياتىن بەرۋىنە بولادى.

3. مەملەكەت جەر بايلىعىن باسقارۋ، تۇرعىن ءۇي جانە قالا قۇرىلىس، جوبالاۋ تاراۋلارى قاتىستى زاڭ - ەرەجەلەردەگى بەلگىلەمەلەرگە ساي، تاس جولدىڭ ەكى جاعالاۋىنداعى جەرلەردى تەكسەرىپ بەكىتۋ، جوبالاۋدىڭ نەگىزگى وتكەلىن مىقتى يگەرۋ كەرەك. تاس جولدىڭ ەكى جاعالاۋىنداعى قۇرىلىس سالۋ تىزگىندەلەتىن رايون ىشىنە ءوز الدىنا قۇرىلىس سالعانداردى قاتىستى زاڭ - ەرەجە بويىنشا، قاتاڭ تەكسەرىپ ءبىر جاقتىلى ەتۋ كەرەك. شاعۋعا تيىستىلەرىن زاڭ بويىنشا شاعۋ، ايىپ سالۋ ارقىلى بەكىتۋىنە نەمەسە الدىمەن قۇرىلىس سالىپ ارتىنان بەكىتۋىنە بولمايدى، مەملەكەت جەر بايلىعىن باسقارۋ تاراۋلارى جەردەن پايدالانۋ كۋالىگىن، قوراجاي باسقارۋ تاراۋلارى ءۇي - مۇلىك ۇقىعى كۋالىگىن بەرمەۋ كەرەك.

4. اۋدان، قالالار، قاتىستى تاراۋلار تاس جولدىڭ ەكى جاعالاۋىنداعى قۇرىلىس سالۋ تىزگىندەلەتىن رايون ىشىندە ءوز الدىنا قۇرىلىس سالعانداردى نەمەسە جەر بەتىندەگى قۇرىلىستاردى كەڭەيتىپ سالعانداردى، سونداي - اق، بەكىتۋدەن وتپەي ءوز مەيلىنشە قۇبىر، كابەل جاتقىزۋ، ەلەكتر باعانالارىن ورناتۋ سياقتى قۇرىلعىلاردى ورناتقانداردى تاس جول باسقارۋ قۇرىلىمدارى «شينجياڭ ۇيعۇر اۆتونوميالى رايوننىڭ <جۇڭحۋا حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ تاس جول زاڭىن> اتقارۋ ءادىسىنىڭ» 39- تارماعىنداعى بەلگىلەمەگە ساي جازالاۋ كەرەك.

5. زاڭعا قايشىلىق جاساعانداردى قاتاڭ تەكسەرىپ ءبىر جاقتىلى ەتۋ تەبىنىن ارتتىرۋ، بەلگىلەمەگە قايشىلىق جاساعانداردى ءسوزسىز شەكتى مەرىزىمدە شاعۋ، «كىم بەكىتكەن بولسا، سول ادام تولەم بەرۋ» پريىنسيبى بويىنشا ءبىر جاقتىلى ەتىپ، بەكتىلمەگەندەرىن زورلىقتى تۇردە شاعىپ، تولەم بەرمەۋ كەرەك. تاس جول بويىنداعى اۋدان، قالالار، اۋىل، قالاشىقتار، ءمالى، اكىمشىلىك زاڭ اتقارۋ تاراۋلارى تاس جول باسقارۋ تاراۋلارىمەن سايكەسىپ، تاس جولدىڭ ەكى جاعالاۋىنداعى رايون ىشىندە الباتى قۇرىلىس سالۋ، جولدى يەلەپ تيجارات جۇرگىزۋ، اۆتوكولىك جوندەۋ، جۋۋ ورنىن قۇرۋ، قالايماقان نارسەلەردى ءۇيىپ قويۋ، قوقىر قوقىسىقتار مەن باتپاق توگۋ سياقتى ارەكەتتەردى اداقتاۋ كەرەك.

6. تاس جولعا پايدالاناتىن جەرلەر مەن تاس جولدىڭ ەكى جاعالاۋىنداعى قۇرىلىس سالۋ تىزگىندەلەتىن رايونداردى باسقارۋ قىزمەتىنە بولعان باسشىلىقتى كۇشەيتۋ. اۋدان، قالالار، قاتىستى تاراۋلار يدەيانى بىرلىككە كەلتىرىپ، شارالاردى كۇشەيتىپ، تياناقتاندىرۋدى مىقتى يگەرۋ كەرەك. اۋدان، قالالار، قاتىستى تاراۋلاردىڭ نەگىزگى باسشىلارى قىزمەت بارىسندا بايقالعان ماسەلەلەردى سۇراستىرىپ، دەركەزىندە سايكەستىرىپ شەشىم ەتۋ كەرەك. ءار دارەجەلى قاتىناس، تاس جول ىستەرىن باسقارۋ تاراۋلارى تاس جول زاڭ - ەرەجەلەرىن ۇگىتتەۋ تەبىنىن ارتتىرىپ، تاس جولداردى شارلاپ تەكسەرۋدى كۇشەيتىپ، زاڭعا قايشى ارەكەتتەردى دەركەزىندە بايقاپ جانە ءبىر جاقتىلى ەتىپ، زاڭسىز سالىنعان قۇرىلىستاردى جازالاۋ تەبىنىن ارتتىرۋ. قوعام حاۋىپسىزدىگى، ونەركاسىپ ساۋدا، تۇرعىن ءۇي جانە قالا قۇرىلىس، مەملەكەت جەر بايلىعىن باسقارۋ، جوبالاۋ سياقتى تاراۋلار تىعىز سەلبەسىپ، ءوزارا قولداپ، تاس جولعا پايدالاناتىن جەرلەر مەن تاس جولدىڭ ەكى جاعالاۋىنداعى قۇرىلىس سالۋ تىزگىندەلەتىن رايونداردى باسقارۋ قىزمەتىن ورتاق ويداعىداي ىستەۋلەرى كەرەك.

7. وسى ۇقتىرۋداعى بەلگىلەمەگە قايشىلىق جاساعان ورىندار مەن جەكەلەر قوعام حاۋىپسىزدىگى، قاتىناس اكىمشىلىك باسقارۋ تاراۋلارى جانە تاس جول ىستەرىن باسقارۋ قۇرىلىمدارى جاعىنان «جۇڭحۋا حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ قوعام اماندىعىن باسقارۋ جازالاۋ زاڭى»، «جۇڭحۋا حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ تاس جول زاڭى»، «تاس جول حاۋىپسىزدىگىن قورعاۋ ەرەجەسى» سياقتى زاڭ جانە زاڭ - ەرەجەلەر بويىنشا جازالانادى. قاتىناس ساقشى، قاتىناس تاراۋلارى تاس جولداعى ءتۇرلى كەدەرگىلەردى باتىل تۇردە تازالاپ، تاس جولدىڭ ىركىلىسسىزدىگىنە كەپىلدىك ەتۋ كەرەك.

 

            2015- جىلى 4- ماۋسىم

 

 

 

ﯨﻠﻪ ﻗﺎﺯﺍﻕ ﺍﯙﺗﻮﻧﻮﻣﻴﺎﻟﻰ ﻭﺑﻠﯩﺴﺘﯩﻖ ﺣﺎﻟﯩﻖ ﯗﻛﯩﻤﻪﺗﻰ ﻛﻪﯕﺴﻪ ﻣﻪﯕﮕﻪﺭﻣﻪﺳﻰ ﯗﻳﯩﻤﺪﺍﺳﺘﯩﺮﻋﺎﻥ
ﯨﻠﻪ ﻗﺎﺯﺍﻕ ﺍﯙﺗﻮﻧﻮﻣﻴﺎﻟﻰ ﻭﺑﻠﯩﺴﺘﯩﻖ ﻩﻟﻪﻛﺘﺮﻭﻧﺪﻯ ﺍﻛﯩﻤﺸﯩﻠﯩﻚ ﯨﺴﺘﻪﺭ ﻛﻪﯕﺴﻪﺳﻰ باسقارادى  [新ICP备05001353号]
ﻩﻟﻪﻛﺘﺮﻭﻧﺪﻯ ﺍﻛﯩﻤﺸﯩﻠﯩﻚ ﯨﺴﺘﻪﺭ ﻛﻪﯕﺴﻪﺳﻰ ﺗﻪﺣﻨﻴﻜﺎﻟﯩﻖ ﺟﺎﻗﺘﺎﻥ ﺟﻪﺗﻪﻛﺸﯩﻠﯩﻚ ﻩﺗﻪﺩﻯ