<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="65001"%>
中文 哈文

باس بەت>> الۋان ارنا>>جاڭالىقتار

توعىزتاراۋ اۋدانىنىڭ 2 – كەزەكتى كولدەنەڭ ساياحات مەرەكەسى باستالدى

ءتىلشىمىز اقىلباي مۇقامەتالي ۇلى حابارلايدى.توعىزتاراۋ اۋدانىنىڭ 2-كەزەكتى كولدەنەڭ ساياحات مەرەكەسىنىڭ ساۋداگەر شاقىرۋ، اۋدان ساياحاتىن تانىستىرۋ جينالىسى ۇستەگى جىلى ماۋسىمنىڭ 18-كۇنى تۇستەن كەيىن اۋداندىق پارتكومنىڭ جيىن زالىندا اشىلدى.جينالىستى توعىزتاراۋ اۋداندىق حالىق ۇكىمەت كەڭسەسى جاۋاپتى بولىپ وتكىزدى،اۋداندىق پارتكوم شۋجيى جاڭ ياۋحۋا جينالىستا ءسوز سويلەپ، توعىزتاراۋدىڭ كۇشتى باسىمدىققا يە ساياحات ابزالدىلىقتارىن تانىستىردى.ول 2014-جىلى شىلدەدە وتكىزىلگەن 1-كەزەكتى كولدەنەڭ ساياحات مەرەكەسىنەن قازىرگە دەيىن توعىزتاراۋداعى ءتۇيىندى ساياحات كورىنىس رايوندارى قابىلداعان ساياحاتشى ٪27،ساياحات كىرىسى ٪47ارتىپ،ءبىرشاما جاقسى ناتيجەگە قول جەتكىزگەندىكتەرىن دە اۋىزعا الدى.جينالىسقا ورتالىق تەلەۆيزياسى،«حالىق گازەتى»،«شينجياڭ گازەتى»،شينجياڭ تەلەۆيزياسى،شينجياڭ اقپارات تورى قاتارلى بەلدى اقپارات دانەكەرلەرىنىڭ تىلشىلەرىنەن، كاسىپورىن سالاسى مەن ساياحات سالاسىنىڭ قايراتكەرلەرىنەن 100گە جۋىق ادام قاتىناستى.سول كۇنى كەشتە اۋداندىق راديو-تەلەۆيزيا ستانسياسىنىڭ كونسەرت زالىندا ساحارا مادەنيەتى مەن دارقان تابيعاتتى ايالاۋ تىعىز ۇشتاستىرىلعان«ءتۇس قۇشاعىنداعى ءتاڭىر تاۋى كوبەلەكتەرى» تاقىرىبىندا ويىن قويىلدى.

    توعىزتاراۋ اۋدانىنىڭ ساياحات كاسىبىن جانداندىرۋ،ساياحات ارقىلى اۋداندى گۇلدەندىرۋ،اۋداننىڭ كوركەم ساياحات كورىنىستەرىن سىرتقا ايگىلەۋ ماقساتىندا وتكىزىلگەن بۇل رەتكى كولدەنەڭ ساياحات مەرەكەسىندە توعىزتاراۋ اۋداندىق پارتكومنىڭ ۇگىت ءبولىمى مەن شينجياڭ سۋرەتشىلەر قوعامى«سۋرەت سىزۋ بازاسى سەلبەستىك»كەلىسىمىنە،توعىزتاراۋ اۋداندىق حالىق ۇكىمەتى مەن ىلە ساياحات شەكتى سەرىكتىگى جالپى 500ميلليون يۋان قارجى قوسىلاتىن«كولدەنەڭ ساياحات كورىنىس رايونىن اشۋ،قۇرىلىستاندىرۋ سەلبەستىك كەلىسىمىنە»قول قويدى.

توعىزتاراۋ اۋداندىق پارتكوم ۇگىت ءبولىمى،اۋداندىق ساياحات مەكەمەسى مەن اۋداندىق مادەنيەت،راديو-تەلەۆيزيا مەكەمەسى ۇستىنە الىپ وتكىزگەن 2-كەزەكتى كولدەنەڭ ساياحات مەرەكەسىنىڭ باستالۋ سالتى ماۋسىمنىڭ 19-كۇنى تۇستەن بۇرىن كورىكتى كولدەنەڭ ساياحات كورىنىس رايونىندا اتاپ ءوتىلدى. ورتالىق تەلەۆيزياسى قيمىلدى«اۋىل-قىستاق الەمى»ايدارىندا ۇستىنەن تاراتتى.باستالۋ سالتىندا ءار ءتۇرلى مازمۇنداعى ويىن نومىرلەرى قويىلىپ مەرەكە مەرەيى اسىرىلدى.مۇندا ۇيعۇر داۋازشىلارىنىڭ كەڭىستىككە تارتىلعان جالاڭ ارقاننان ءجۇرىپ كورسەتكەن ويىنى الاڭدى دۋمانعا بولەدى.كونسەرت نومىرلەرىن شار تاراپتان كەلگەن 300گە جۋىق ءار ۇلت كورەرمەنى تاماشالادى.ماۋسىمنىڭ 18-كۇنىنەن تامىزدىڭ 2-كۇنىنە دەيىن جالعاساتىن بۇل رەتكى كولدەنەڭ ساياحات مەرەكەسى قابانباي شوقىسىنا شىعۋ،«شينجياڭعا كومەك»ساۋىتىنداعى كولەمدى ات بايگەسى،جۇڭگوداعى ايگىلى سۋرەتشىلەردىڭ سۋرەت سىزىپ جاسامپازدىق جاراتۋ اۋىس-كۇيىسى مەن سۋرەت كورمەسى،قاپشاعاي سۋ قويماسىنداعى كولەمدى بالىق اۋلاۋ جارىسى سىندى 12 ءتۇرلى مازمۇندا وتكىزىلەدى ەكەن.

كەلۋ قاينارى: ىلە كەشى گازەتى

 

 

ﯨﻠﻪ ﻗﺎﺯﺍﻕ ﺍﯙﺗﻮﻧﻮﻣﻴﺎﻟﻰ ﻭﺑﻠﯩﺴﺘﯩﻖ ﺣﺎﻟﯩﻖ ﯗﻛﯩﻤﻪﺗﻰ ﻛﻪﯕﺴﻪ ﻣﻪﯕﮕﻪﺭﻣﻪﺳﻰ ﯗﻳﯩﻤﺪﺍﺳﺘﯩﺮﻋﺎﻥ
ﯨﻠﻪ ﻗﺎﺯﺍﻕ ﺍﯙﺗﻮﻧﻮﻣﻴﺎﻟﻰ ﻭﺑﻠﯩﺴﺘﯩﻖ ﻩﻟﻪﻛﺘﺮﻭﻧﺪﻯ ﺍﻛﯩﻤﺸﯩﻠﯩﻚ ﯨﺴﺘﻪﺭ ﻛﻪﯕﺴﻪﺳﻰ باسقارادى  [新ICP备05001353号]
ﻩﻟﻪﻛﺘﺮﻭﻧﺪﻯ ﺍﻛﯩﻤﺸﯩﻠﯩﻚ ﯨﺴﺘﻪﺭ ﻛﻪﯕﺴﻪﺳﻰ ﺗﻪﺣﻨﻴﻜﺎﻟﯩﻖ ﺟﺎﻗﺘﺎﻥ ﺟﻪﺗﻪﻛﺸﯩﻠﯩﻚ ﻩﺗﻪﺩﻯ