<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="65001"%>
中文 哈文

باس بەت>> الۋان ارنا>>سپورت الەمى

جۇڭگو ايەلدەر ۆالەيبول كومانداسى ازيا چەمپيوندىعىن جەڭىپ الدى

ەلىمىزدىڭ تيانجين قالاسىندا وتكەن2015-جىلعى ازيا ايەلدەر ۋاليبول جارىسىنىڭ مامىردىڭ28-كۇنگى شەشۋشى جارىسىندا جۇڭگو كومانداسى3:0 ەسەبىمەن وڭتۇستىك كورەيا كومانداسىن جەڭىپ،ازيا چەمپيونى اتاندى،بۇل-جۇڭگو ايەلدەر ۋاليبول كومانداسىنىڭ ازيا چەمپيونى اتاعىن13-رەت جەڭىپ الۋى.

   كەلۋ قاينارى: ىلە گازەتى

 

 

 

ﯨﻠﻪ ﻗﺎﺯﺍﻕ ﺍﯙﺗﻮﻧﻮﻣﻴﺎﻟﻰ ﻭﺑﻠﯩﺴﺘﯩﻖ ﺣﺎﻟﯩﻖ ﯗﻛﯩﻤﻪﺗﻰ ﻛﻪﯕﺴﻪ ﻣﻪﯕﮕﻪﺭﻣﻪﺳﻰ ﯗﻳﯩﻤﺪﺍﺳﺘﯩﺮﻋﺎﻥ
ﯨﻠﻪ ﻗﺎﺯﺍﻕ ﺍﯙﺗﻮﻧﻮﻣﻴﺎﻟﻰ ﻭﺑﻠﯩﺴﺘﯩﻖ ﻩﻟﻪﻛﺘﺮﻭﻧﺪﻯ ﺍﻛﯩﻤﺸﯩﻠﯩﻚ ﯨﺴﺘﻪﺭ ﻛﻪﯕﺴﻪﺳﻰ باسقارادى  [新ICP备05001353号]
ﻩﻟﻪﻛﺘﺮﻭﻧﺪﻯ ﺍﻛﯩﻤﺸﯩﻠﯩﻚ ﯨﺴﺘﻪﺭ ﻛﻪﯕﺴﻪﺳﻰ ﺗﻪﺣﻨﻴﻜﺎﻟﯩﻖ ﺟﺎﻗﺘﺎﻥ ﺟﻪﺗﻪﻛﺸﯩﻠﯩﻚ ﻩﺗﻪﺩﻯ