<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="65001"%>
中文 哈文

باس بەت>>اۋىل شارۋاشىلىعىنا قىزمەت وتەۋ>>عىلىم- تەحنيكا

جەمىس پەن تۇقىمدا بولاتىن بازدانۋ دەرتى

ورمان- توعاي تۇقىمدارى مەن جەمىستەرىنىڭ بازدانۋ دەرتى نەگىزىنەن جەمىس نەمەسە تۇقىم تالاپ بويىنشا ساقتالماعاندىعى سەبەپتى پايدا بولىپ، اۋىر ەكونوميكالىق زيان تۋدىرادى.

   1. دەرت بەلگىسى

   باسىم كوپ ساندى جەمىستەردىڭ، تۇقىمداردىڭ سىرتىندا قارا، كوك، سارى، قىزىل جانە جاسىل ءتۇستى باكتەريا تالشىقتارى قالىپتاسىپ، وڭەز قاباتى نەمەسە تالشىق فورمالى زاتتارمەن وراق ءتارىزدى، شارءتارىزدى، تاياق ءتارىزدى باكتەريالار پايدا بولادى دا، دەرت ءورشي كەلە جەمىس نەمەسە تۇقىم بازدانىپ ءشىريدى.

   2. دەرتكە شالدىعۋ بارىسى

   دەرت باكتەريالارى نەگىزىنەن جەمىستىڭ نەمەسە تۇقىمنىڭ زاقىمدالعان جەرلەرىنەن كىرىپ، تەمپەراتۋرانىڭ ورلەۋىنە ساي ءورشىپ، وڭەزدەنۋ كولەمى كەڭەيىپ، تۇقىم نەمەسە جەمىستەر بۇزىلىپ، ءوز قاسيەتىن جويادى.

   3.الدىن الۋ جانە جويۋ شارالارى

   (1) جەمىستى نەمەسە تۇقىمدى زاقىمداماي، ەپپەن جيناپ الۋ كەرەك.

   (2) قامباعا ساقتاۋدان بۇرىن جەمىستى نەمەسە تۇقىمدى دارەجە بويىنشا سۇرىپتاپ، سورتقا ءبولىپ كەپتىرۋ كەرەك.

   (3) ناشارلارىن، زاقىمدالعاندارىن بولەك ساقتاۋ نەمەسە الدىمەن ىستەتۋ كەرەك. ادەتتە ساقتالاتىن تۇقىمداردىڭ دىمقىلدىق دارەجەسى %15-8 شاماسىندا، ال تۇقىم مەن جەمىستەردى ساقتايتىن ورىننىڭ تەمپەراتۋراسى %5-0 شاماسىندا بولۋ ولشەم ەتىلەدى.

   (4) قامباعا ساقتاعاندا ۇنەمى اۋا الماسىپ تۇرۋى جانە كۇن نۇرى تۇسپەيتىن كولەڭكە جەرگە قويۋ كەرەك.

 

 

ﯨﻠﻪ ﻗﺎﺯﺍﻕ ﺍﯙﺗﻮﻧﻮﻣﻴﺎﻟﻰ ﻭﺑﻠﯩﺴﺘﯩﻖ ﺣﺎﻟﯩﻖ ﯗﻛﯩﻤﻪﺗﻰ ﻛﻪﯕﺴﻪ ﻣﻪﯕﮕﻪﺭﻣﻪﺳﻰ ﯗﻳﯩﻤﺪﺍﺳﺘﯩﺮﻋﺎﻥ
ﯨﻠﻪ ﻗﺎﺯﺍﻕ ﺍﯙﺗﻮﻧﻮﻣﻴﺎﻟﻰ ﻭﺑﻠﯩﺴﺘﯩﻖ ﻩﻟﻪﻛﺘﺮﻭﻧﺪﻯ ﺍﻛﯩﻤﺸﯩﻠﯩﻚ ﯨﺴﺘﻪﺭ ﻛﻪﯕﺴﻪﺳﻰ باسقارادى  [新ICP备05001353号]
ﻩﻟﻪﻛﺘﺮﻭﻧﺪﻯ ﺍﻛﯩﻤﺸﯩﻠﯩﻚ ﯨﺴﺘﻪﺭ ﻛﻪﯕﺴﻪﺳﻰ ﺗﻪﺣﻨﻴﻜﺎﻟﯩﻖ ﺟﺎﻗﺘﺎﻥ ﺟﻪﺗﻪﻛﺸﯩﻠﯩﻚ ﻩﺗﻪﺩﻯ