<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="65001"%>
中文 哈文

باس بەت>>ۇكىمەت ءىسىن جاريا ۇستاۋ>>ۇكىمەت باسشىلارى>>باسشىلاردىڭ قىزمەت ءبولىسى

ىلە قازاق اۆتونوميالى وبلىسى باستىعىنىڭ جانە ورىنباسار باستىقتارىنىڭ قىسقاشا ءومىر بايانى

 

مانەن زەينەل ۇلىنىڭ قىسقاشا ءومىر بايانى

1958-جىلى قاراشادا تۋىلعان، شينجياڭنىڭ كوكتوعاي اۋدانىنان، 1976-جىلى مامىردا قىزمەتكە قاتىناسقان، 1985-جىلى تامىزدا پارتياعا كىرگەن، ورتالىق پارتيا مەكتەبىنىڭ اسپيرانت ماعلۇماتىنا يە (2000-جىلى شىلدەدە ورتالىق پارتيا مەكتەبىنىڭ اسپيرانتتار ينستيتۋتىنىڭ ەكونوميكا باسقارۋ كاسىبىن تاۋىسقان).

 1976-جىلى مامىردا كوكتوعاي اۋدانى ورلەۋ گۇڭشەسىنىڭ قىزمەت ۇيىرمەسىنىڭ اۋدارماشىلار كلاسىندا وقىعان؛ 1976-جىلى قازاندا كوكتوعاي اۋدانى تۇرعىن مال فەرماسى قىزمەت اترەتىنىڭ اۋدارماشىسى؛ 1977-جىلى قاراشادا كوكتوعاي اۋدانى تۇرعىن مال فەرماسى پارتكومىنىڭ اۋدارماشىسى؛ 1978-جىلى جەلتوقساندا كوكتوعاي اۋداندىق توڭكەرىستىك كوميتەتى كەڭسەسىنىڭ، اۋداندىق پارتكوم كەڭسەسىنىڭ اۋدارماشىسى (1987-جىلى قىركۇيەكتەن 1989-جىلى قىركۇيەككە دەيىن اۆتونوميالى رايوننىڭ جوعارى دارەجەلى وقۋ-اعارتۋى بويىنشا اۋدارما كاسىبىنە ەمتيحان بەرىپ وزدىگىنەن ۇيرەنگەن)؛ 1989-جىلى قاراشادا كوكتوعاي اۋدانى كۇرتى اۋىلدىق پارتكومنىڭ ورىنباسار شۋجيى؛ 1990-جىلى ساۋىردە كوكتوعاي اۋدانى كۇرتى اۋىلدىق پارتكومنىڭ شۋجيى؛ 1992-جىلى جەلتوقساندا كوكتوعاي اۋدانىنىڭ ورىنباسار اكىمى (1993–جىلى قىركۇيەكتەن 1994-جىلى قاڭتارعا دەيىن تيانجين داشۋەسىنىڭ شينجياڭ كلاسىندا وقىعان)؛ 1996-جىلى جەلتوقساندا كوكتوعاي اۋداندىق پارتكومنىڭ ورىنباسار شۋجيى، ورىنباسار اكىمى؛ 1997-جىلى مامىردا كوكتوعاي اۋداندىق پارتكومنىڭ تۇراقتى مۇشەسى، اۋدانىنىڭ ۋاقىتتىق اكىمى؛ 1997-جىلى جەلتوقساندا كوكتوعاي اۋداندىق پارتكومنىڭ ورىنباسار شۋجيى، اۋدان اكىمى (1998-جىلى قىركۇيەكتەن 1999-جىلى شىلدەگە دەيىن ورتالىق پارتيا مەكتەبىنىڭ شينجياڭ كلاسىندا وقىعان)؛ 2000-جىلى قاراشادا التاي ايماقتىق پارتكومنىڭ مۇشەسى(2003-جىلى تامىزدان 2003-جىلى جەلتوقسانعا دەيىن مەملەكەتتىك ساياحات مەكەمەسىنىڭ ساپانى جۇيەلىلەندىرۋ جانە باسقارۋ مەكەمەسىندە مىندەت الىپ شىنىققان مەكەمە باستىعىنىڭ كومەكشىسى)؛ (1998-جىلى قىركۇيەكتەن 2001-جىلى شىلدەگە دەيىن قىزمەت ىستەي ءجۇرىپ ورتالىق پارتيا مەكتەبىنىڭ اسپيرانتتار ينستيتۋتىنىڭ ەكونوميكا باسقارۋ كاسىبىن وقىعان)؛2005-جىلى تامىزدا تارباعاتاي ايماقتىق پارتكومنىڭ ورىنباسار شۋجيى؛ 2007-جىلى ناۋرىزدا تارباعاتاي ايماقتىق پارتكومنىڭ ورىنباسار شۋجيى، ءتارتىپ تەكسەرۋ كوميتەتىنىڭ شۋجيى (2007-جىلى ناۋرىزدان 2007-جىلى شىلدەگە دەيىن ورتالىق پارتيا مەكتەبىنىڭ ورتا جاس جانە جاس كادرلاردى تاربيەلەۋ كلاسىندا وقىعان)؛ 2008-جىلى اقپاندا تارباعاتاي ايماقتىق پارتكومنىڭ ورىنباسار شۋجيى، اكىمشىلىك مەكەمەسىنىڭ ءۋاليى؛ 2011-جىلى جەلتوقساندا ىلە وبلىستىق پارتكومنىڭ ورىنباسار شۋجيى؛ 2012-جىلى قاڭتاردا ىلە وبلىستىق پارتكومنىڭ ورىنباسار شۋجيى، وبلىستىڭ ورىنباسار باستىعى، ۋاقىتتىق وبلىس باستىعى بولعان.

 

ليۋ حۇيجۇننىڭ قىسقاشا ءومىر بايانى

ەر، حانزۋ، 1962-جىلى قازاندا تۋىلعان، شاندۇڭ جياۋنان اۋدانىنان، 1984-جىلى تامىزدا قىزمەتكە قاتىناسقان، 1990-جىلى جەلتوقساندا پارتياعا كىرگەن، قىزمەت ىستەي ءجۇرىپ اسپيرانت ماعلۇماتىنا يە بولعان.(1999-جىلى شىلدەدە شينجياڭ اۋىل شارۋاشىلىق داشۋەسى اسپيرانتتىق ءبىلىم اسىرۋ كلاسىندا اۋىل شارۋاشىلىق ەكونوميكا باسقارۋ كاسىبىن تاۋىسقان).

1980-جىلى قىركۇيەكتە شينجياڭ 1-تامىز اۋىل شارۋاشىلىق شۋەيۋانى اۋىل شارۋاشىلىق ەكولوگيالىق كاسىبىن وقىعان؛ 1984-جىلى تامىزدا اۆتونوميالى رايوندىق اۋىل شارۋاشىلىق مەڭگەرمەسى عىلىم، وقۋ -اعارتۋ باسقارماسىنىڭ كادرى؛ 1987-جىلى ساۋىردە اۆتونوميالى رايوندىق ەنەرگيا، ورتانى قورعاۋ كەڭسەسىنىڭ كادرى؛ 1992-جىلى قىركۇيەكتە اۆتونوميالى رايوندىق ەنەرگيا، ورتانى قورعاۋ كەڭسەسىنىڭ ورىنباسار مەڭگەرۋشىسى؛ 1994-جىلى قاڭتاردا اۆتونوميالى رايوندىق اۋىل شارۋاشىلىق مەڭگەرمەسى جوسپار، قازىنا باسقارماسىنىڭ ورىنباسار باستىعى؛ 1995-جىلى تامىزدا اۆتونوميالى رايوندىق اۋىل شارۋاشىلىق مەڭگەرمەسى سىرتقى ەكونوميكا -ساۋدا باسقارماسىنىڭ، جوسپار، قازىنا باسقارماسىنىڭ باستىعى (1997-جىلى قىركۇيەكتەن 1999-جىلى شىلدەگە دەيىن شينجياڭ اۋىل شارۋاشىلىق داشۋەسىنىڭ اۋىلشارۋاشىلىقەكونوميكالىق باسقارۋ كاسىبىن وقىعان)؛ 2000-جىلى شىلدەدە اۆتونوميالى رايوندىق اۋىل شارۋاشىلىق مەڭگەرمەسى پارتگرۋپپاسىنىڭ مۇشەسى، ورىنباسار مەڭگەرمە باستىعى (2000-جىلى ناۋرىزدان 2001-جىلى قاڭتارعا دەيىن ورتالىق پارتيا مەكتەبىنىڭ شينجياڭ كلاسىندا وقىعان)؛ 2004-جىلى اقپاندا اۆتونوميالى رايوندىق دامۋ، رەفورما كوميتەتى پارتگرۋپپاسىنىڭ مۇشەسى، ورىنباسار مەڭگەرۋشىسى (2005-جىلى قىركۇيەكتەن 2006-جىلى قاڭتارعا دەيىن ورتالىق پارتيا مەكتەبىنىڭ ايماق-مەڭگەرمە دارەجەلىلەردىڭ شينجياڭ كلاسىندا وقىعان)؛ 2007-جىلى ناۋرىزدا اۆتونوميالى رايوندىق ساناق مەكەمەسى پارتگرۋپپاسىنىڭ شۋجيى، مەكەمە باستىعى (2010-جىلى مامىردان 2010-جىلى شىلدەگە دەيىن ورتالىق پارتيا مەكتەبىنىڭ ايماق -مەڭگەرمە دارەجەلى كادرلاردىڭ ءبىلىم اسىرۋ كلاسىندا وقىعان)؛ 2011-جىلى قاڭتاردا ىلە وبلىستىق پارتكومنىڭ تۇراقتى مۇشەسى، وبلىستىق حالىق ۇكىمەتىنىڭ ۇنەمىلىك ىستەرگە جاۋاپتى ورىنباسار وبلىس باستىعى؛ 2011-جىلى ناۋرىزدا ىلە وبلىستىق پارتكومنىڭ تۇراقتى مۇشەسى، وبلىستىق حالىق ۇكىمەتى پارتگرۋپپاسىنىڭ ورىنباسار شۋجيى، ۇنەمىلىك ىستەرگە جاۋاپتى ورىنباسار وبلىس باستىعى بولعان.

نيۋ جىڭفۋدىڭ قىسقاشا ءومىر بايانى

ەر، حانزۋ، 1955-جىلى ناۋرىزدا تۋىلعان، لياۋنيڭ ۋافاڭديان اۋدانىنان، 1975-جىلى جەلتوقساندا قىزمەتكە قاتىناسقان، 1980-جىلى قىركۇيەكتە پارتيا كىرگەن، داشۋە ماعلۇماتىنا يە (1982-جىلى قاڭتاردا شينجياڭ 1-تامىز اۋىل شارۋاشىلىق شۋەيۋانىنىڭ اۋىل شارۋاشىلىق كاسىبىن وقىعان).

1975-جىلى جەلتوقساندا كۇنەس اۋدانى ارالتوبە اۋىلىندا قايتالاي تاربيەلەنۋدە بولعان؛ 1978-جىلى ناۋرىزدا شينجياڭ 1-تامىز اۋىل شارۋاشىلىق شۋەيۋانىنىڭ اۋىل شارۋاشىلىق كاسىبىن وقىعان؛ 1982-جىلى قاڭتاردا ىلە وبلىستىق اۋىل شارۋاشىلىق مەكەمەسى اۋىل شارۋاشىلىق تەحنيكا پۋنكتىنىڭ تەحنيگى، كومەكشى اگرونومى؛ 1984-جىلى مامىردا ىلە وبلىستىق حالىق ۇكىمەتى كەڭسە مەڭگەرمەسىنىڭ حاتشىسى؛ 1990-جىلى مامىردا ىلە وبلىستىق حالىق ۇكىمەتى كەڭسە مەڭگەرمەسى حاتشىلار باسقارماسىنىڭ ورىنباسار باستىعى؛ 1991-جىلى جەلتوقساندا ىلە وبلىستىق حالىق ۇكىمەتى كەڭسە مەڭگەرمەسى حاتشىلار باسقارماسىنىڭ باستىعى؛ 1992-جىلى ماۋسىمدا ىلە وبلسىتىق ەكونوميكالىق زەرتتەۋ ورتالىعىنىڭ مەڭگەرۋشىسى؛ 1994-جىلى قىركۇيەكتە ىلە وبلىستىق اۋىل شارۋاشىلىق مەكەمەسى پارتگرۋپپاسىنىڭ ورىنباسار شۋجيى، ورىنباسار مەكەمە باستىعى (1998-جىلى قىركۇيەكتەن 1999-جىلى شىلدەگە دەيىن ورتالىق پارتيا مەكتەبىنىڭ شينجياڭ كلاسىندا وقىعان)؛ 1999-جىلى اقپاندا ىلە وبلىستىق اۋىل شارۋاشىلىق مەكەمەسى پارتگرۋپپاسىنىڭ شۋجيى، ورىنباسار مەكەمە باستىعى؛ 2003-جىلى ناۋرىزدا كۇيتۇن قالالىق پارتكومنىڭ شۋجيى (ورىنباسار مەڭگەرمە دارەجەلى)؛ 2006-جىلى جەلتوقساندا ىلە وبلىستىق حالىق ۇكىمەتى پارتگرۋپپاسىنىڭ مۇشەسى، ورىنباسار وبلىس باستىعى (ورىنباسار مەڭگەرمە دارەجەلى)، (2007-جىلى اقپاننان ساۋىرگە دەيىن مەملەكەتتىك اكىمشىلىك شۋەيۋانىنىڭ باتىس بولەك كلاسىندا وقىعان)؛ 2009-جىلى اقپاندا ىلە وبلىستىق حالىق ۇكىمەتى پارتگرۋپپاسىنىڭ مۇشەسى، ورىنباسار وبلىس باستىعى بولعان

.

                                              شاۋ يۇڭنىڭ قىسقاشا ءومىر بايانى

 ، حانزۋ،  -جىلى قاراشادا تۋىلعان، تيانجين قالاسىنان،1984-جىلى جەلتوقساندا قىزمەتكە قاتىناسقان، 1996-جىلى قىركۇيەكتە پارتياعا كىرگەن، قىزمەت ىستەي ءجۇرىپ اسپيرانت ماعلۇماتىنا يە بولعان (1998-جىلى شىلدەدە جۇڭگو قوعامدىق عىلىم اكادەمياسى اسپيرانتتار شۋەيۋانىنىڭ ەكونوميكالىق زاڭ كاسىبىن تاۋىسقان)، تەتە اعا زەرتتەۋشى.

1984-جىلى جەلتوقساندا اۆتونوميالى رايوندىق ماشينا جابدىقتارىن تۇلعالاندىرۋ مەكەمەسى نىساندار ءبىرىنشى باسقارماسىنىڭ كادرى؛ 1992- جىلى جەلتوقساندا اۆتونوميالى رايوندىق ماشينا جابدىقتارىن تۇلعالاندىرۋ مەكەمەسى شارۋاشىلىق باسقارۋ باسقارماسىنىڭ كادرى؛ 1993-جىلى مامىردا اۆتونوميالى رايوندىق ماشينا جابدىقتارىن تۇلعالاندىرۋ مەكەمەسى شارۋاشىلىق باسقارماسىنىڭ ورىنباسار باستىعى؛ 1995-جىلى مامىردا اۆتونوميالى رايوندىق ماشينا جابدىقتارىن تۇلعالاندىرۋ مەكەمەسى شارۋاشىلىق باسقارماسىنىڭ باستىعى؛ 1995-جىلى قازاندا اۆتونوميالى رايوندىق ماشينا جابدىقتارىن تۇلعالاندىرۋ مەكەمەسى باستىعىنىڭ كومەكشىسى، شارۋاشىلىق باسقارۋ باسقارماسىنىڭ باستىعى؛ 1996-جىلى شىلدەدە اۆتونوميالى رايوندىق ماشينا جابدىقتارىن تۇلعالاندىرۋ مەكەمەسى پارتگرۋپپاسىنىڭ مۇشەسى، ورىنباسار مەكەمە باستىعى؛ 2000-جىلى ناۋرىزدا اۆتونوميالى رايوندىق ماشينا جابدىقتارىن تۇلعالاندىرۋ مەكەمەسى پارتگرۋپپاسىنىڭ ورىنباسار شۋجيى، ورىنباسار مەكەمە باستىعى (قىزمەتكە جاۋاپتى بولعان)؛ 2000-جىلى قىركۇيەكتە اۆتونوميالى رايوندىق ماشينا جابدىقتارىن تۇلعالاندىرۋ مەكەمەسى پارتگرۋپپاسىنىڭ شۋجيى، مەكەمە باستىعى؛ 2006-جىلى جەلتوقساندا ىلە وبلىستىق حالىق ۇكىمەتى پارتگرۋپپاسىنىڭ مۇشەسى، ورىنباسار وبلىس باستىعى (ورىنباسار مەڭگەرمە دارەجەلى)؛ 2009-جىلى اقپاندا ىلە وبلىستىق حالىق ۇكىمەتى پارتگرۋپپاسىنىڭ مۇشەسى، ورىنباسار وبلىس باستىعى بولعان.(2011-جىلى ساۋىردەن 2012-جىلى قاڭتارعا دەيىن جياڭسۋ ولكەسى سۋجوۋ قالالىق ۇكىمەت پارتگرۋپپاسىنىڭ مۇشەسى، ورىنباسار قالا باستىعى مىندەتىن وتەگەن).

 

مۇقيات جارمۇقامەت ۇلىنىڭ قىسقاشا ءومىر بايانى

1968-جىلى قازاندا تۋىلعان، جەمەنەي اۋدانىنان، 1986-جىلى قاڭتاردا قىزمەتكە قاتىناسقان، 1992-جىلى ماۋسىمدا پارتياعا كىرگەن، قىزمەت ىستەي ءجۇرىپ اسپيرانت ماعلۇماتىنا يە بولعان (2002-جىلى ماۋسىمدا داليان جاراتىلىستىق عىلىمدار داشۋەسىنىڭ باسقارۋ عىلىمى جانە قۇرىلىس كاسىبى اسپيرانتتار كلاسىن بىتىرگەن).

 1986-جىلى قاڭتاردا جەمەنەي اۋداندىق قازىنا مەكەمەسىنىڭ كادرى (1988-جىلى قىركۇيەكتەن 1990-جىلى شىلدەگە دەيىن شينجياڭ قازىنا شۋەيۋانىندا قازىنا كاسىبىن وقىعان)؛ 1993-جىلى ماۋسىمدا جەمەنەي اۋداندىق قازىنا مەكەمەسىنىڭ ورىنباسار باستىعى؛ 1996-جىلى قاڭتاردا جەمەنەي اۋدانى توپتەرەك اۋىلىنىڭ باستىعى؛ 1999-جىلى شىلدەدە جەمەنەي اۋدانى اكىمىنىڭ كومەكشىسى؛ 2000-جىلى تامىزدا جەمەنەي اۋدانىنىڭ ورىنباسار اكىمى (1999-جىلى قاڭتاردان 2001-جىلى جەلتوقسانعا دەيىن اۆتونوميالى رايوندىق پارتكوم پارتيا مەكتەبىنىڭ ەكونوميكا باسقارۋ كاسىبىن ماتەريال ارقىلى وقىعان)؛ 2002-جىلى قاڭتاردا جەمەنەي اۋداندىق پارتكومنىڭ ورىنباسار شۋجيى (2002-جىلى ناۋرىزدان شىلدەگە دەيىن داليان جاراتىلىستىق عىلىمدار داشۋەسىنىڭ شينجياڭ كلاسىندا، 2000-جىلى ناۋرىزدان 2002-جىلىماۋسىمعا دەيىن داليان جاراتىلىستىق عىلىمدار داشۋەسى باسقارۋ عىلىمى جانە قۇرىلىس كاسىبىنىڭ اسپيرانتتار كلاسىندا وقىعان)؛ 2003-جىلى اقپاندا كوكتوعاي اۋداندىق پارتكومنىڭ ورىنباسار شۋجيى؛ 2003-جىلى قازاندا التاي ايماقتىق اكىمشىلىك مەكەمەسىنىڭ باس حاتشىسى (2004-جىلى ناۋرىزدان شىلدەگە دەيىن اۆتونوميالى رايوندىق پارتيا مەكتەبىنىڭ ورتا جاس جانە جاس كادرلاردى تاربيەلەۋ كلاسىندا وقىعان)؛ 2007-جىلى تامىزدا التاي ايماقتىق اكىمشىلىك مەكەمەسىنىڭ ورىنباسار ءۋاليى (2008-جىلى ناۋرىزدان ساۋىرگە دەيىن مەملەكەتتىك اكىمشىلىك شۋەيۋانىنىڭ ورىنباسار مەڭگەرمە دارەجەلى كادرلاردىڭ ۇيرەنۋ كلاسىندا وقىعان؛ 2011-جىلى ساۋىردەن شىلدەگە دەيىن ورتالىق پارتيا مەكتەبىنىڭ شينجياڭ كلاسىندا وقىعان)؛ 2011-جىلى جەلتوقساندا ىلە وبلىستىق حالىق ۇكىمەتىنىڭ ورىنباسار وبلىس باستىعىنىڭ كانديداتىورىنباسار مەڭگەرمە دارەجەلى)؛ 2012-جىلى قاڭتاردا ىلە وبلىستىق حالىق ۇكىمەتى پارتگرۋپپاسىنىڭ مۇشەسى، ورىنباسار وبلىس باستىعى (ورىنباسار مەڭگەرمە دارەجەلى) بولعان.

 

مەي يۇيدىڭ قىسقاشا ءومىر بايانى

ەر، حانزۋ، 1966-جىلى ناۋرىزدا تۋىلعان، حىنان شينيە اۋدانىنان، 1987-جىلى قازاندا قىزمەتكە قاتىناسقان، داشۋە ماعلۇماتىنا يە (1987 - جىلى شىلدەدە شىحىزى اۋىل شارۋاشىلىق شۋەيۋانىنىڭ ەگىستىك سۋ ىستەرى كاسىبىن تاۋىسقان).

1983-جىلى شىلدەدە شينجياڭ شىحىزى اۋىل شارۋاشىلىق شۋەيۋانىنىڭ ەگىستىك سۋ ىستەرى كاسىبىن وقىعان؛ 1987-جىلى قازاندا كۇنەس اۋداندىق سۋ ەلەكتر مەكەمەسىنىڭ قىزمەتكەرى، جوسپارلاۋ اترەتىنىڭ ورىنباسار باستىعى؛ 1992-جىلى اقپاندا ىلە ايماقتىق سۋ ىستەرى، توك ەلەكتر بارلاۋ، جوبالاۋ مەكەمەسىنىڭ قىزمەتكەرى؛ 1995-جىلى مامىردا ىلە ايماقتىق سۋ ىستەرى توك ەلەكتر بارلاۋ، جوبالاۋ مەكەمەسى سۋ ىستەرى كەڭسەسىنىڭ ورىنباسار مەڭگەرۋشىسى؛ 1999-جىلى اقپاندا ىلە ايماقتىق سۋ ىستەرى توك ەلەكتر بارلاۋ، جوبالاۋ مەكەمەسىنىڭ تەتە اعا ينجەنەرى؛ 2001-جىلى اقپاندا ىلە وبلىستىق سۋ ىستەرى مەكەمەسىنىڭ ورىنباسار باستىعى؛ (2002-جىلى ناۋرىزدان مامىرعا دەيىن اۆتونوميالى رايوندىق پارتكوم پارتيا مەكتەبىندە پارتيا سىرتىنداعى كادرلاردى تاربيەلەۋ كلاسىندا وقىعان؛ 2004-جىلى قىركۇيەكتەنجەلتوقسانعا دەيىن ورتالىق بىرلىكساپ ءبولىمنىڭ قولدانىلمالى اعىلشىن ءتىلى كۋرسىسىندا وقىعان؛ 2007-جىلى ناۋرىزدان قىركۇيەككە دەيىن تيانجين قالاسى نيڭحى اۋدانى اكىمىنىڭ كومەكشىسى بولعان)؛ 2007-جىلى قاراشادا ىلە وبلىستىق حالىق ۇكىمەتى وبلىس باستىعىنىڭ كومەكشىسى (ورىنباسار مەڭگەرمە دارەجەلى)، سۋ ىستەرى مەكەمەسىنىڭ ورىنباسار باستىعى؛2008-جىلى قاڭتاردا ىلە وبلىستىق حالىق ۇكىمەتى باستىعىنىڭ كومەكشىسى (ورىنباسار مەڭگەرمە دارەجەلى)، 2011-جىلى قاڭتاردا ىلە وبلىستىق حالىق ۇكىمەتىنىڭ ورىنباسار باستىعى (ورىنباسار مەڭگەرمە دارەجەلى)بولعان. (2011-جىلى قاڭتاردان 2012-جىلى قاڭتارعا دەيىن ورتالىق كوميتەت ۇيىمداستىرۋ ءبولىمىنىڭ ورنالاستىرۋىمەن سينگاپور نانياڭ جاراتىلىستىق عىلىمدار داشۋەسىنىڭ الەۋمەتتىك باسقارۋ ماگيسترانت كلاسىندا وقىعان)

.

زاكىر زوردۇننىڭ قىسقاشا ءومىر بايانى

 

ەر، ۇيعۇر، 1964-جىلى تامىزدا تۋىلعان، قورعاس اۋدانىنان، 1986-جىلى قىركۇيەكتە قىزمەتكە قاتىناسقان، 1986-جىلى ناۋرىزدا پارتياعا كىرگەن، داشۋە ماعلۇماتىنا يە (1986-جىلى شىلدەدە شىحىزى اۋىل شارۋاشىلىق ينستيتۋتى باۋ -باقشا فاكۋلتەتىنىڭ جەمىس-جيدەك، كوكونىس كاسىبىن تاۋىسقان.(

 1982-جىلى قىركۇيەكتە شينجياڭ شىحىزى اۋىل شارۋاشىلىق ينستيتۋتى باۋ -باقشا فاكۋلتەتىنىڭ جەمىس-جيدەك، كوكونىس كاسىبىن تاۋىسقان؛ 1986-جىلى شىلدەدە قىزمەت ءبولىس كۇتكەن؛ 1986-جىلى قىركۇيەكتە قورعاس اۋداندىق اۋىل شارۋاشىلىق قىزمەت ءبولىمىنىڭ كادرى؛ 1988-جىلى قازاندا قورعاس اۋداندىق وداق كوميتەتىنىڭ ورىنباسار شۋجيى؛ 1992-جىلى قىركۇيەكتە ىلە ايماقتىق استىق باسقارماسىنىڭ ساتۋ، ساتىپ الۋ ءبولىمىنىڭ ورىنباسار ءبولىم باستىعى؛ 1993-جىلى تامىزدا قورعاس اۋدانى سۇيدۇڭ قالاشىق پارتكومنىڭ ورىنباسار شۋجيى؛ 1995-جىلى قىركۇيەكتە قورعاس اۋدانى كۇرە اۋىلدىق پارتكومنىڭ ورىنباسار شۋجيى؛ 1998-جىلى قاراشادا قورعاس اۋدانى كۇرە اۋىلىنىڭ اۋىل باستىعى؛ 2001-جىلى اقپاندا قورعاس اۋداندىق پارتكومنىڭ تۇراقتى مۇشەسى؛ (2001-جىلى قىركۇيەكتەن 2001-جىلى جەلتوقسانعا دەيىنوبلىستىق پارتكوم پارتيا مەكتەبىنىڭ اۋدان، باسقارما دارەجەلى كادرلاردىڭ ءبىلىم اسىرۋ كلاسىندا وقىعان):2003-جىلى ساۋىردە قورعاس اۋدانىنىڭ ورىنباسار اكىمى؛ (2004-جىلى ساۋىردەن 2004-جىلى مامىرعا دەيىن نانجيڭ داشۋەسىنىڭ كۋرسانتتار كلاسىندا وقىعان؛ 2007-جىلى ساۋىردەن 2007-جىلى ماۋسىمعا دەيىن وبلىستىق پارتكوم پارتيا مەكتەبىنىڭ اۋدان،باسقارما دارەجەلى كادرلاردىڭ ءبىلىم اسىرۋ كلاسىندا وقىعان)؛ 2007-جىلى تامىزدا قورعاس اۋداندىق حالىق قۇرىلتايى تۇراقتى كوميتەتى پارتگرۋپپاسىنىڭ شۋجيى؛ 2007-جىلى قازاندا قورعاس اۋداندىق حالىق قۇرىلتايى تۇراقتى كوميتەتىنىڭ مەڭگەرۋشىسى، پارتگرۋپپاسىنىڭ شۋجيى؛ 2008-جىلى ساۋىردە قورعاس اۋداندىق پارتكومنىڭ ورىنباسار شۋجيى، اۋدان اكىمىنىڭ كانديداتى؛ 2008-جىلى قىركۇيەكتە قورعاس اۋداندىق پارتكومنىڭ ورىنباسار شۋجيى، اۋدان اكىمى بولعان (2011-جىلى قازاننان 2011-جىلى قاراشاعا دەيىن باتىس بولەك رايوندارى باسشى  كادرلارىن تاربيەلەۋ كلاسىندا وقىعان).

 

 

 

ﯨﻠﻪ ﻗﺎﺯﺍﻕ ﺍﯙﺗﻮﻧﻮﻣﻴﺎﻟﻰ ﻭﺑﻠﯩﺴﺘﯩﻖ ﺣﺎﻟﯩﻖ ﯗﻛﯩﻤﻪﺗﻰ ﻛﻪﯕﺴﻪ ﻣﻪﯕﮕﻪﺭﻣﻪﺳﻰ ﯗﻳﯩﻤﺪﺍﺳﺘﯩﺮﻋﺎﻥ
ﯨﻠﻪ ﻗﺎﺯﺍﻕ ﺍﯙﺗﻮﻧﻮﻣﻴﺎﻟﻰ ﻭﺑﻠﯩﺴﺘﯩﻖ ﻩﻟﻪﻛﺘﺮﻭﻧﺪﻯ ﺍﻛﯩﻤﺸﯩﻠﯩﻚ ﯨﺴﺘﻪﺭ ﻛﻪﯕﺴﻪﺳﻰ باسقارادى  [新ICP备05001353号]
ﻩﻟﻪﻛﺘﺮﻭﻧﺪﻯ ﺍﻛﯩﻤﺸﯩﻠﯩﻚ ﯨﺴﺘﻪﺭ ﻛﻪﯕﺴﻪﺳﻰ ﺗﻪﺣﻨﻴﻜﺎﻟﯩﻖ ﺟﺎﻗﺘﺎﻥ ﺟﻪﺗﻪﻛﺸﯩﻠﯩﻚ ﻩﺗﻪﺩﻯ