<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="65001"%>
中文 哈文
اتامۇرا- اسىل قازىنا     ارناۋلى تاقىرىپ    ۇيرەنۋ   اۋىل شارۋاشىلىعىنا قىزمەت وتەۋ ۇكىمەت ىستەرىن جاريا ۇستاۋ  ىلە كەلبەتى   باس بەت

باس بەت>>اتامۇرا- اسىل قازىنا>>ءمادەني مۇرا
 • ءﯗﺵ ﺍﻳﻤﺎﻕ ﺗﻮﯕﻜﻪﺭﯨﺴﻰ ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﺪﺍﺭﯨﻨﯩﯔ ﻩﺳﻜﻪﺭﺗﻜﯩﺸﻰ     [2009-12-01]
 • ﺷﻴﻨﺠﻴﺎﯓ ﯗﺷﺘﻪ ﺑﻪﺱ ﺀﯨﺮﻯ ﻣﺎﺩﻩﻧﻲ ﻣﯘﺭﺍ ﺑﺎﻳﯩﺮﻋﻰﺟﯘﺭﺗﯩﻦ ﻗﻮﺭﻋﺎﯞﺩﯨﯔ ﻛﻮﺭﻣﻪ ﺑﺎﻗﺸﺎ ﺭﺍﻳﻮﻧﯩﻦ ﻗﯘﺭ     [2009-12-01]
 • قىزىل ءۇي مۇراجايى     [2009-10-29]
 • موڭعۇلكۇرە شاپاعات بۇتحاناسى     [2009-10-29]
 • چاپچال جيڭيۋان بۇتحاناسى(靖远寺)     [2009-10-29]
 • جارتاس سۋرەتتەرى مەن جارتاس جازۋلارى     [2009-10-29]
 • ساحارا «تاس ادامدارى»     [2009-10-29]
  جالپى نۇسقا47بەت   20بەت/نۇسقا   قازىر -بەتتىڭ 3/3-بەتىندە    باس بەت الدىنعى بەت   كەيىنگى بەت  سوڭعى بەت بەتكە ءوتۋ-نۇسقا
 

 

ﯨﻠﻪ ﻗﺎﺯﺍﻕ ﺍﯙﺗﻮﻧﻮﻣﻴﺎﻟﻰ ﻭﺑﻠﯩﺴﺘﯩﻖ ﺣﺎﻟﯩﻖ ﯗﻛﯩﻤﻪﺗﻰ ﻛﻪﯕﺴﻪ ﻣﻪﯕﮕﻪﺭﻣﻪﺳﻰ ﯗﻳﯩﻤﺪﺍﺳﺘﯩﺮﻋﺎﻥ
ﯨﻠﻪ ﻗﺎﺯﺍﻕ ﺍﯙﺗﻮﻧﻮﻣﻴﺎﻟﻰ ﻭﺑﻠﯩﺴﺘﯩﻖ ﻩﻟﻪﻛﺘﺮﻭﻧﺪﻯ ﺍﻛﯩﻤﺸﯩﻠﯩﻚ ﯨﺴﺘﻪﺭ ﻛﻪﯕﺴﻪﺳﻰ باسقارادى  [新ICP备05001353号]
ﻩﻟﻪﻛﺘﺮﻭﻧﺪﻯ ﺍﻛﯩﻤﺸﯩﻠﯩﻚ ﯨﺴﺘﻪﺭ ﻛﻪﯕﺴﻪﺳﻰ ﺗﻪﺣﻨﻴﻜﺎﻟﯩﻖ ﺟﺎﻗﺘﺎﻥ ﺟﻪﺗﻪﻛﺸﯩﻠﯩﻚ ﻩﺗﻪﺩﻯ