<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="65001"%>

وسى توراپتان ىزدەۋ

中文 哈文

باس بەت>>اتامۇرا- اسىل قازىنا>>حالىقتىق اۋەندەر
 • حالىق ءانى _ اقباقاي     [2009-11-30]
 • حالىق ءانى _ اينامكوز     [2009-11-30]
 • حالىق ءانى- اق ايشا     [2009-11-30]
 • حالىق ءانى _ ۇكىلىايكەر     [2009-11-30]
 • حالىق ءانى -ادەمى قىز     [2009-11-30]
 • حالىق ءانى- ايتجان-اي     [2009-11-30]
 • اقان سەرىنىڭ ءانى-جامال قىز     [2009-11-30]
 • حالىق ءانى- گاۋھار تاس     [2009-11-30]
 • حالىق ءانى- اق كەربەز     [2009-11-30]
 • جەز كيىك     [2009-11-30]
 • حالىق ءانى - ەكى جيرەن     [2009-11-30]
 • اقان سەرىنىڭ ءانى – بالقاديشا     [2009-11-30]
 • حالىق ءانى- جورعاتاي     [2009-10-28]
  جالپى نۇسقا153بەت   20بەت/نۇسقا   قازىر -بەتتىڭ 8/8-بەتىندە    باس بەت الدىنعى بەت   كەيىنگى بەت  سوڭعى بەت بەتكە ءوتۋ-نۇسقا
 

 

ﯨﻠﻪ ﻗﺎﺯﺍﻕ ﺍﯙﺗﻮﻧﻮﻣﻴﺎﻟﻰ ﻭﺑﻠﯩﺴﺘﯩﻖ ﺣﺎﻟﯩﻖ ﯗﻛﯩﻤﻪﺗﻰ ﻛﻪﯕﺴﻪ ﻣﻪﯕﮕﻪﺭﻣﻪﺳﻰ ﯗﻳﯩﻤﺪﺍﺳﺘﯩﺮﻋﺎﻥ
ﯨﻠﻪ ﻗﺎﺯﺍﻕ ﺍﯙﺗﻮﻧﻮﻣﻴﺎﻟﻰ ﻭﺑﻠﯩﺴﺘﯩﻖ ﻩﻟﻪﻛﺘﺮﻭﻧﺪﻯ ﺍﻛﯩﻤﺸﯩﻠﯩﻚ ﯨﺴﺘﻪﺭ ﻛﻪﯕﺴﻪﺳﻰ باسقارادى  [新ICP备05001353号]
ﻩﻟﻪﻛﺘﺮﻭﻧﺪﻯ ﺍﻛﯩﻤﺸﯩﻠﯩﻚ ﯨﺴﺘﻪﺭ ﻛﻪﯕﺴﻪﺳﻰ ﺗﻪﺣﻨﻴﻜﺎﻟﯩﻖ ﺟﺎﻗﺘﺎﻥ ﺟﻪﺗﻪﻛﺸﯩﻠﯩﻚ ﻩﺗﻪﺩﻯ
E-mail: kazak@xjyl.gov.cn